Nitriansky kraj chce modernizovať odbory i obsah stredoškolského vzdelávania

  Foto: Bigstock

Nitra 19. októbra (TASR) – Zlepšovanie pripravenosti absolventov gymnázií na vysokoškolské štúdium, zavádzanie nových odborov na odborných školách podľa požiadaviek trhu práce či zlepšenie spolupráce so zamestnávateľmi sú niektoré z cieľov novej Koncepcie rozvoja školstva Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) na roky 2021 až 2027. Krajskí poslanci ju schválili na svojom pondelkovom rokovaní.
      

Podľa novej koncepcie by mali stredné školy užšie spolupracovať aj so základnými školami, aby ich žiakov motivovali študovať napríklad technické odbory, o ktoré je na trhu práce stále záujem. Okrem toho by sa mal modernizovať aj samotný obsah vzdelávania, v ktorom by sa mala posilniť výučba informatiky a zvyšovať by sa mali nielen digitálne zručnosti študentov, ale aj ich ekonomická gramotnosť či schopnosť analytického a kritického myslenia.
      

Podľa predsedu NSK Milana Belicu ide o dôležitý dokument a veľký projekt. „Na jeho príprave sa zúčastňovala aj rada pri stredných školách, v ktorej fungujú všetci veľkí hráči, vrátane zástupcov zamestnávateľov a ostatných sektorov. K tomuto materiálu sme sa stretávali a diskutovali niekoľkokrát pred tým, ako šiel na rokovanie  zastupiteľstva. Prikladám materiálu obrovský význam. Som presvedčený, že dobrá infraštruktúra a kvalitné vzdelanie sú prvými predpokladmi na to, aby sa kraj vyvíjal,“ skonštatoval Belica.
      

Koncepcia sa snaží riešiť aj kapacitné možnosti stredných škôl. Tie pred časom prešli optimalizáciou, počas ktorej boli mnohé školské zariadenia pre nedostatok študentov zrušené. Podľa autorov materiálu však treba už teraz počítať so stúpajúcou populačnou krivkou, ktorá sa už niekoľko rokov prejavuje nedostatkom miest v škôlkach a v poslednom období už aj v niektorých základných školách. „Je nutné zabezpečiť dostatočné kapacity na štúdium všetkých uchádzačov jednotlivých druhov škôl,“ konštatuje sa v dokumente. „Zdá sa, že tá krivka stúpa, to dno sme už dosiahli a už sa odrážame. Všetko závisí od toho, aká bude reálna situácia v nasledujúcich rokoch, pretože nikto nie je jasnovidec. Uvidíme, či to je trend alebo iba náznak nejakej tendencie. Verím, že je to trend,“ dodal Belica.
 

Zdieľať na facebooku