Na stredné školy Košického kraja nastúpi vyše 4600 prvákov

Na 63 stredných školách, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, nastúpi na vyučovanie 2. septembra celkovo viac ako 24.000 žiakov, z toho 4611 prvákov.
Na 63 stredných školách, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, nastúpi na vyučovanie 2. septembra celkovo viac ako 24.000 žiakov, z toho 4611 prvákov. / Foto: Bigstock

Košice 31. augusta (TASR) – Na 63 stredných školách, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj (KSK), nastúpi na vyučovanie 2. septembra celkovo viac ako 24.000 žiakov, z toho 4611 prvákov. S výnimkou odovzdávania vysvedčení v posledný júnový deň boli školy pre opatrenia proti koronavírusu zatvorené takmer šesť mesiacov, od 16. marca.
      

Prvých žiakov príjmu štyri novovzniknuté odbory - inteligentné technológie, správca inteligentých a digitálných systémov a programovanie digitálnych technológií na Strednej odbornej škole (SOŠ) Ostrovského v Košiciach, ako aj odbor bankový pracovník na Obchodnej akadémii na Watsonovej v Košiciach. Informoval o tom Úrad KSK.
      

Stredné školy a školské zariadenia budú rešpektovať opatrenia, ktoré vydalo ministerstvo školstva počas trvania pandémie COVID-19. Platiť bude zásada "ROR – rúško, odstup, ruky". Okrem toho sa bude dbať aj na ranný filter žiakov, pravidelné upratovanie a dezinfekciu priestorov. "Vnútorné priestory na šport, ako telocvičňu, posilňovňu či bazén, neodporúčame využívať a taktiež neodporúčame školám organizovať viacdňové školské výlety, spoločenské akcie a hromadné podujatia. Riaditelia škôl by mali zvážiť aj hromadné slávnostné otvorenie školského roka. Práve vďaka disciplíne a zodpovednosti môžeme po pol roku opäť spustiť prezenčné vzdelávanie," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
      

Výchovno-vzdelávací proces vrátane praktického vyučovania bude prebiehať v nezmenenej forme. Žiak sa musí pri prvom nástupe do školy preukázať čestným prehlásením, že neprejavuje príznaky ochorenia a nebolo mu nariadené karanténne opatrenie. Príchod do školy sa nezaobíde bez ranného merania teploty.
      

Manuál opatrení ministerstva školstva obsahuje odporúčania v troch úrovniach – zelenej, oranžovej a červenej. Ak je na škole osoba podozrivá na COVID-19, táto škola je automaticky zaradená do oranžovej zóny. Ak je podozrivý pedagogický pracovník, v tom prípade nevykonáva pracovnú činnosť, kým nebude podrobený testu s negatívnym výsledkom. Príslušný všeobecný lekár a regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) rozhodnú o jeho návrate do pracovného procesu. "V prípade červenej zóny, teda, keď sa ochorenie potvrdí u minimálne dvoch žiakov na škole, vyučovanie bude prerušené v triedach žiakov s potvrdeným ochorením COVID-19. V prípade potvrdeného pedagogického pracovníka bude zamestnancovi nariadená domáca izolácia. Ďalej sa postupuje podľa usmernenia príslušného regionálneho úradu," vysvetlil Trnka.
      

Riadne budú fungovať aj internáty, na ktoré sa tiež vzťahujú zvýšené hygienicko-epidemiologické opatrenia. V prípade potvrdenia alebo podozrenia na COVID-19 internát kontaktuje RÚVZ a následne postupuje podľa jeho pokynov.

Zdieľať na facebooku