UVLF v Košiciach bude mať online prijímacie skúšky 1. a 2. júna

Prijímacie skúšky na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach pre budúci akademický rok budú 1. a 2. júna formou online testovania.
Prijímacie skúšky na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach pre budúci akademický rok budú 1. a 2. júna formou online testovania. / Foto: Bigstock

Košice 28. mája (TASR) - Prijímacie skúšky na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach pre budúci akademický rok budú 1. a 2. júna formou online testovania.

 

Bezpečnostné a preventívne opatrenia prijala univerzita v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou a informovala o tom všetkých uchádzačov o štúdium v slovenskom jazyku v študijných programoch všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín a farmácia, v ktorých je podmienkou prijatia absolvovanie písomného testu z profilových predmetov. Informovala o tom hovorkyňa UVLF Zuzana Bobriková.
      

V pondelok (1. 6.) budú prijímacie skúšky pre uchádzačov o vysokoškolské štúdium v šesťročných doktorských programoch všeobecné veterinárske lekárstvo a hygiena potravín. V utorok (2. 6.) to bude na päťročné magisterské štúdium farmácie. Všetky tri študijné programy sa študujú v dennej forme. Náhradný termín je v piatok 5. júna.
      

UVLF plánuje prijať na štúdium v spojenom I. a II. stupni vysokoškolského štúdia, na ktorý sa robia písomné testy, spolu 290 študentov, z toho 150 v programe všeobecné veterinárske lekárstvo, 50 na hygienu potravín a 90 na farmáciu. Bez prijímacích skúšok sa možno uchádzať o denné a externé štúdium v študijných programoch kynológia (80) a vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii (40) a denné štúdium v programoch bezpečnosť krmív a potravín (40) a trh a kvalita potravín (20). Celkovo plánuje univerzita prijať 470 študentov, z toho 410 v dennej a 60 v externej forme.  
      

V rámci prijímacích skúšok musia uchádzači dokončiť test v určenom termíne a časovom limite. "Písomný test z profilových predmetov z biológie a chémie je v rozsahu gymnaziálneho učiva. Každý test obsahuje 70 otázok, správna odpoveď má hodnotu jedného bodu. Každý uchádzač mal možnosť vyskúšať si modelový test v dostatočnom časovom predstihu," uviedla Bobriková.
      

Prijímacia komisia zhodnotí úspešnosť uchádzača a overí jeho schopnosti a predpoklady pre štúdium v širšom kontexte - na základe dosiahnutých bodov z testov z biológie a chémie a ďalších bodov za aktívnu účasť na stredoškolských olympiádach a stredoškolskej odbornej činnosti z profilových predmetov a prácu v organizáciách profesijne blízkych zvolenému študijnému programu. V prípade študijných programov bez prijímacích skúšok sa poradie stanovuje na základe pridelených bodov za priemer z maturitnej skúšky a taktiež bodov za aktivitu.

Čítajte viac o téme: Prijímacie skúšky, Koronavírus
Zdieľať na facebooku