V týchto dňoch mali byť ústne maturity, viacerí riaditelia ich zrušenie uvítali

Aj riaditelia stredných škôl sú radi, že tohtoročné ústne maturity sa nekonali štandardnou formou.
Aj riaditelia stredných škôl sú radi, že tohtoročné ústne maturity sa nekonali štandardnou formou. / Foto: Bigstock

Riaditelia stredných škôl uvítali, že sa v období pandémie COVID-19ústne maturity zrušili.   

 

Bratislava 20. mája (TASR) – V týchto dňoch mali stredoškoláci absolvovať ústne maturitné skúšky, avšak pandémia nového koronavírusu situáciu zmenila. Tradičná "skúška dospelosti" sa tento rok neuskutoční, žiaci získajú maturitné vysvedčenie spriemerovaním známok. Viacerí riaditelia stredných škôl sa pre TASR zhodli, že zrušenie ústnej maturitnej skúšky tento rok bolo správnym krokom, pretože pri aktuálnych platných protiepidemiologických opatreniach by boli maturity podľa nich na školách nezrealizovateľné.
      

"Ani z organizačného hľadiska, ani z personálneho. Pri maturitách totiž dochádza k migrácii mnohých učiteľov ako predsedov školských i predsedov predmetových maturitných komisií na iné školy. Niektorí by nemohli zo zdravotných dôvodov, niektorí učitelia - rodičia by museli zostať s deťmi doma, niektorí sú v rizikovej skupine," povedala pre TASR riaditeľka Gymnázia na Metodovej ulici v Bratislave Zuzana Vaterková. Podotkla, že aj v bežných podmienkach je problematické personálne tieto skúšky zabezpečiť.
      

Riaditeľ Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave Peter Figeľ verí, že tohtoročná špecifická situácia pomôže do budúcnosti sústrediť sa na objektívnejšie maturitné hodnotenie. "Podľa mňa spočíva v písomnej forme maturít a vo vytvorení možnosti študentom urobiť si na záver štúdia certifikáty potrebné či užitočné pre štúdium na vysokej škole aj v zahraničí," uviedol pre TASR. O správnosti rozhodnutia písomnej maturity hovorí aj riaditeľka Obchodnej akadémie v Poprade Iveta Račeková. Podotkla, že študenti budú tento rok "ochudobnení" o pocit prvej vážnej skúšky z dospelosti.
      

Podľa riaditeľa Strednej odbornej školy v Revúcej Františka Lukáša sa stávalo, že niektorí starší žiaci na ústnej skúške veľakrát zažiarili a, naopak, výborní žiaci sklamali. Riaditeľ Strednej odbornej školy informačných technológií v Banskej Bystrici Štefan Balogh zas pre TASR uviedol, že zhruba 90 percent výsledných známok na maturitách sa zhoduje s tým, ako sa počas jednotlivých ročníkov žiak učil.
      

Riaditeľ Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave Peter Papík nepovažuje rozhodnutie za dobré. "Týmto rozhodnutím sa všetci absolventi stredných škôl dostávajú na rovnakú úroveň a rozdiel sa stiera. Argument, že si môžu vybrať a ísť maturovať pred komisiu neobstojí, pretože na výstupnom papieri, ktorý dostanú, to nijako nebude rozlíšené. Takže nedostávajú plnohodnotné maturitné vysvedčenie, ale len štatistický list, aj keď s nadpisom maturitné vysvedčenie," uviedol Papík. Tvrdí, že maturitná skúška má hodnotu, a je rozdiel, či niekto skončí školu po absolvovaní skúšky, alebo dostane vysvedčenie len administratívne.
      

Internú časť maturitnej skúšky malo absolvovať 41.017 stredoškolákov. Pre pandémiu sa známky z maturitných predmetov určili aritmetickým priemerom zo známok, ktoré získal žiak počas štúdia na strednej škole. Ústnu maturitnú skúšku si na opravu známok zvolilo menej ako jedno percento žiakov.

Čítajte viac o téme: Maturity 2019/2020
Zdieľať na facebooku