Koronavírus môže zvýšiť záujem študentov o slovenské vysoké školy

Maturanti budú zrejme viac zvažovať štúdium na Slovensku.
Maturanti budú zrejme viac zvažovať štúdium na Slovensku. / Foto: Shutterstock

Koronavírus môže mať vplyv aj na rozhodovanie stredoškolákov, ktorí plánovali odísť do zahraničia, či zostať študovať na slovenských vysokých školách.

 

Zvolen 11. mája (TASR) - Súčasná epidemiologická situácia môže ovplyvniť počty zahraničných študentov na Slovensku, ale aj záujem domácich maturantov o štúdium na slovenských vysokých školách. Na Slovensku na verejných vysokých školách v súčasnosti študuje viac ako 10.500 študentov z rôznych kútov sveta, naopak, do zahraničia odchádza študovať až dvojnásobok slovenských študentov. TASR o tom informoval rektor Technickej univerzity (TU) vo Zvolene a zároveň prezident Slovenskej rektorskej konferencie Rudolf Kropil.
      

„Univerzity sa prirodzene snažia udržať študenta na domácej pôde. Výnimkou nie sú ani slovenské vysoké školy. Práve aktuálna situácia spôsobuje, že maturanti budú zrejme viac zvažovať štúdium na Slovensku, aby sa tak vyhli možným rizikám spojeným s obmedzeniami v cestovaní, či dokonca nemožnosti vrátiť sa späť domov,“ hovorí Kropil.
      

Na Slovensku je podľa neho veľa kvalitných univerzít a na to, aby študent dostal možnosť vzdelania na veľmi vysokej úrovni, nemusí cestovať do zahraničia.
      

Aj Technická univerzita vo Zvolene patrí medzi unikátne univerzity na Slovensku. Ako jediná má totiž jedinečnú profiláciu so zameraním na komplex les – drevo – ekológia – environment s rozšírením do technických, bezpečnostných, ekonomických a umeleckých oblastí," približuje. „Je výskumnou univerzitou, ktorá disponuje špičkovým vybavením a aktuálnymi vedeckými poznatkami pre rozvoj environmentálne zodpovedného spôsobu života. Praktické skúsenosti získavajú študenti priamo v prírodných laboratóriách v karpatských lesoch. Dosahujeme úspechy na medzinárodnej úrovni a mnohé naše študijné odbory ponúkajú takmer 100-percentnú uplatniteľnosť našich absolventov na trhu práce,“ konštatuje Kropil.
      

Otázkou však ostáva, či majú slovenské vysoké školy vôbec kapacitu na prijatie toľkých študentov, ktorí by sa pre riziká spojené s obmedzeniami v cestovaní rozhodli ostať študovať na Slovensku.
      

„Môžem konštatovať, že na Slovensku máme kvalitné vysoké školy a univerzity, ktoré poskytujú vzdelanie na veľmi vysokej úrovni a situáciu so zvýšeným počtom študentov by bez problémov zvládli," uvádza ďalej.
      

Najobľúbenejšou krajinou Slovákov na štúdium v zahraničí je dnes susedné Česko. Možnosť študovať v inej krajine, no v materskom jazyku sa odzrkadľuje aj vo vysokých počtoch Slovákov v Česku a naopak, českých študentov na slovenských univerzitách.
     

„Hoci je veľmi ťažké predpovedať budúci vývoj situácie zapríčinenej šírením nového koronavírusu, v záujme vysokých škôl je, aby sa v oboch krajinách začal postupne uvoľňovať režim pre študentov a pedagógov českých a slovenských vysokých škôl, ktorí študujú alebo pracujú na území druhého štátu," uvádza ďalej Kropil.
      

„Problematika zahraničných študentov a uvoľňovania fungovania vysokých škôl je veľmi citlivá téma. Obe krajiny zvládajú doterajší boj s pandémiou veľmi dobre, a preto sa domnievame, že je logické, aby možnosti pokračovať v štúdiu alebo učiť a pracovať na výskumných projektoch boli medzi našimi dvoma krajinami uvoľnené prioritne," uviedol rektor Českej poľnohospodárskej univerzity v Prahe a zároveň prezident tamojšej rektorskej konferencie Petr Sklenička.
      

Rektori oboch univerzít sa tiež zhodli, že uprednostňujú režim, ktorý by neznamenal povinnú karanténu pre študentov a pedagógov po príchode do druhej krajiny alebo po návrate domov. Stotožňujú sa aj v názore, aby bolo uvoľnenie medzihraničného režimu pre vysokoškolských študentov a pedagógov medzi obidvoma krajinami jedným z prvých krokov otvárania hraníc po núdzovom stave. Tieto návrhy budú obaja rektori predkladať ministrom školstva svojich krajín.

Čítajte viac o téme: Koronavírus
Zdieľať na facebooku