Žilinská univerzita otvára nové štúdium na základe skúseností z prípravy a praxe

  Foto: Bigstock

Žilina 27. februára (TASR) – Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline (FRI UNIZA) otvára v akademickom roku 2020/2021 nový bakalársky študijný program informatika a riadenie. Podľa prodekana pre vzdelávanie FRI UNIZA Viliama Lendela pripravili študijný program na základe 30-ročných skúseností v odbornej príprave informatikov, manažérov a na základe požiadaviek podnikovej praxe.
      

Doplnil, že bakalársky študijný program informatika a riadenie nadväzuje na úspech predchodcu - študijného programu informačné a riadiace systémy, ktorého absolventi sú úspešne zamestnaní vo firmách po celom svete. "Študent absolvuje predmety z viacerých oblastí, ako sú napríklad podniková informatika, softvérové inžinierstvo, testovanie softvéru a programovanie, riadenie podniku, webové technológie, tvorba mobilných aplikácií, počítačové siete, modelovanie a optimalizácia, podnikové informačné systémy či základy podnikania. Veľkou výhodou je možnosť špecializácie už po prvom roku štúdia. Študent sa môže rozhodnúť venovať sa viac informatike alebo oblasti riadenia podniku (manažmentu) s využitím moderných informačných technológií," vysvetlil Lendel.
      

"Prepojenie štúdia informatiky a riadenia umožní uchádzačovi stať sa úspešným IT špecialistom, programátorom, IT manažérom, vývojárom mobilných aplikácií, testerom, vedúcim projektových tímov, správcom počítačových sietí, analytikom informačných systémov, tímlídrom, programátorom webových aplikácií či IT konzultantom," uviedol prodekan pre vzdelávanie FRI UNIZA.
      

Absolvent bakalárskeho štúdia môže podľa neho pokračovať na niektorom z inžinierskych študijných programov FRI UNIZA. "Ak sa študent chce viac zamerať na informatiku a informačné systémy, môže si vybrať študijný program informačné systémy alebo inteligentné informačné systémy. Ak sa chce venovať viac riadeniu podnikov, môže pokračovať v inžinierskom študijnom programe informačný manažment," dodal Lendel s tým, že záujemcovia o štúdium si môžu podať elektronickú prihlášku do 31. marca.

Zdieľať na facebooku