UVLF sa na dni otvorených dverí prezentuje záujemcom o štúdium

  Foto: Bigstock

Košice 22. januára (TASR) - Deň otvorených dverí pripravili v stredu na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach.

 

"Určený je pre záujemcov o štúdium, ale aj pre ďalších návštevníkov, ktorých zaujíma fungovanie jedinej vysokej školy poskytujúcej veterinárske vzdelávanie na Slovensku a jednej z dvoch, ktoré sa venujú vzdelávaniu vo farmaceutickom odvetví," informovala TASR hovorkyňa UVLF Zuzana Bobriková.
      

Program od 9.30 h v aule univerzity zahŕňa úvodné informácie o študijných programoch a prijímacom konaní a následne prehliadku jednotlivých katedier, ústavov, kliník a ďalších pracovísk. Zaujímavé prezentácie čakajú záujemcov o študijné programy všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín, bezpečnosť krmív a potravín, farmácia, kynológia či vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii.
      

Súčasťou programu je napríklad prehliadka anatomických preparátov a modelov, prezentácia výroby potravín živočíšneho pôvodu, mliečnych výrobkov a cukroviniek, praktické ukážky z kynológie a canisterapie, prezentácia Aqua – Terra klubu, návšteva univerzitnej lekárne či veterinárnej nemocnice.
      

Prihlášky na štúdium na UVLF sa podávajú do 15. marca, v prípade druhého stupňa vysokoškolského štúdia je termín do 31. mája 2020. Prijímacie konanie sa uskutoční 1. – 5. júna, náhradný termín je 8. júna. Pre študijné programy 1. a 2. stupňa je prijímanie bez prijímacích skúšok. Pre študijné programy spojeného 1. a 2. stupňa robia uchádzači test z profilových predmetov biológia a chémia. Pre záujemcov sa v mesiacoch marec – máj organizuje nepovinný prípravný kurz z biológie a chémie.

Zdieľať na facebooku