Univerzita Komenského otvorí svoje priestory pre záujemcov o štúdium

  Foto: Bigstock

Bratislava 21. januára (TASR) – Univerzita Komenského (UK) v Bratislave otvorí svoje priestory pre záujemcov o štúdium v priebehu prvých mesiacov tohto roka. Informuje o tom na svojom webe.
      

Uchádzači o štúdium na najväčšej univerzite na Slovensku sa dozvedia informácie o štúdiu, o prijímacom konaní na akademický rok 2020/2021 aj o konkrétnych študijných programoch. Jednotlivé fakulty UK predstavia aj priestory školy.
      

Najbližší deň otvorených dverí bude v piatok (24.1.) na Prírodovedeckej fakulte a na Fakulte telesnej výchovy a športu. O deň neskôr, v sobotu 25. januára, sa deň otvorených dverí uskutoční na Filozofickej fakulte a Pedagogickej fakulte UK.
      

Deň otvorených dverí na Evanjelickej bohosloveckej fakulte bude vo februári, presný termín však zatiaľ určený nebol. Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine otvorí svoje brány uchádzačom o štúdium 3. februára, Farmaceutická fakulta a Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 12. februára.
      

Fakulta sociálnych a ekonomických vied má deň otvorených dverí naplánovaný na 5. marca, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta na 13. mája. Fakulta managementu termín zatiaľ neoznámila.
 

Zdieľať na facebooku