Duálna akadémia: Na strednej škole sa vzdelávajú aj zarábajú

Súkromná stredná odborná škola Duálna akadémia
Súkromná stredná odborná škola Duálna akadémia / Foto: FB Dualna Akadémia

Bratislava 16. januára (TASR-OTS) - Súkromná stredná odborná škola Duálna akadémia uvedie v tomto roku do pracovného života prvých maturantov. Vyše 90 študentov má už teraz oproti svojim rovesníkom veľký náskok.
      

Po opustení školy z nich budú odborníci s praxou, ktorá im otvára dvere ku kvalifikovanej práci. Duálna akadémia vznikla pred štyrmi rokmi ako reakcia na nedostatok kvalifikovaných odborníkov na trhu práce a v súčasnosti má už takmer 400 žiakov, ponúka štúdium v 7 technických odboroch, zamestnáva 22 odborných pedagógov a pribudli aj ďalšie partnerské firmy.
      

Bývalé učilište Bratislavských automobilových závodov sa podarilo pred 4 rokmi pretransformovať na špičkovú strednú školu s vlastnou tréningovou halou s najmodernejšími zariadeniami, ktoré aktuálne používajú vo výrobe mnohé firmy. Vybavenie školy si žiaci pochvaľujú, modernosťou pripomína kvalitné školy v zahraničí. Aktuálne má v Duálnej akadémii otvorené dvere ďalších 120 deviatakov, z toho 87 pre Volkswagen Slovakia. Dôležité je, aby mali pozitívny vzťah k technike, pričom už počas strednej školy nadobudnú cenné praktické skúsenosti. Práve tie im významne pomôžu uplatniť sa na trhu práce po úspešnom ukončení štúdia. „S duálnym vzdelávaním máme tie najlepšie skúsenosti. Už v minulosti sme pocítili nedostatok kvalifikovaných odborníkov na trhu práce, preto sme sa rozhodli ísť cestou duálneho vzdelávania a vychovávať si vlastných odborníkov už na strednej škole,“ uviedla Lucia Kovarovič Makayová, hovorkyňa Volkswagen Slovakia.
      

Duálna akadémia kladie počas vyučovania dôraz na získavanie praktických zručností u zamestnávateľa. Umožňuje to práve systém duálneho vzdelávania, na základe ktorého žiaci trávia až 70 % vyučovacieho času praktickými činnosťami v dielňach alebo v laboratóriách. „Ak sa technika podá hravou formou, tzn. formou cvičení a reálnych praktických úloh, tak sa stáva pre mladých ľudí príťažlivou a jednoduchšie ju pochopia,“ vysvetlil Milan Ráchela, vedúci odborného vzdelávania v Duálnej akadémii. Škola je vhodná najmä pre mladých ľudí, ktorých baví technika a najradšej sa učia priamo v praxi. „Získanú teóriu si prvé dva roky overujú hneď v praxi v dielňach a laboratóriách a v neskorších ročníkoch už priamo vo výrobnej firme, čo ich, samozrejme, baví viac, ako sedieť celé vyučovanie v lavici,“ potvrdila predsedníčka Duálnej akadémie Jana Široká. Výnimkou v škole už nie sú ani dievčatá. Tie do prevažne chlapčenských tried postupne pribúdajú a niektoré z nich dokonca úspešne reprezentujú školu na technických súťažiach.
      Škola spolu so zamestnávateľom aktívne reaguje na výzvy priemyselnej revolúcie 4.0 a svojím fungovaním dokáže odpovedať na situáciu na pracovnom trhu tak, aby jej absolventi mali po škole lepšie možnosti uplatnenia. Dôkazom toho je tiež otvorenie nových školských odborov autotronik a odborný informatik. Prostredníctvom nich škola vzdeláva pre budúcnosť nové typy odborníkov, ktorí sa špecializujú na informatizáciu a diagnostikovanie zložitých elektronických procesov. Prepojenie praxe s firmami pomáha efektívne si vychovávať vlastných budúcich zamestnancov, ktorí sú oproti ich rovesníkom z iných škôl po skončení Duálnej akadémie dôkladne pripravení na reálne pracovné podmienky.
      

A ako svoju budúcnosť vnímajú samotní žiaci školy? Zdôrazňujú najmä spokojnosť s praxou a získané sebavedomie v technických zručnostiach. Žiačka v odbore mechanik nastavovač Dáša Bíziková sa teší do zamestnania: „Mojou výhodou oproti žiakom z iných stredných škôl sú bohaté technické vedomosti a skúsenosti. Prakticky si overujeme dosiahnuté teoretické vedomosti priamo u zamestnávateľa na prevádzkach. Svoje poznatky mi odovzdávajú moji budúci kolegovia a po absolvovaní školy sa teším na plné pracovné nasadenie.“
      

Žiaci si okrem spomínaných výhod pochvaľujú podnikové štipendium, príplatok za produktívnu prácu počas praxe, príplatok na stravovanie, ubytovanie a dopravu. Napriek tomu, že škola je súkromná, pre študentov je štúdium bezplatné a ešte získajú aj benefity navyše. „Zamestnávateľ zodpovedá za celé praktické vyučovanie a znáša všetky náklady spojené s jeho realizáciou,“ vysvetlila Jana Široká. Po úspešnom ukončení štúdia získavajú žiaci okrem výučného listu, maturitného vysvedčenia aj medzinárodný dvojjazyčný nemecký certifikát, ktorý je akceptovaný v zahraničí.
      

Prihlasovanie sa do Duálnej akadémie v systéme duálneho vzdelávania je dvojkolové. Prvý dôležitý krok je podanie žiadosti online na www.dualnaakademia.sk do 28. februára 2020 alebo osobne počas Dní otvorených dverí 5. a 8. februára 2020. Následne budú záujemcovia pozvaní na výberové konanie k zamestnávateľom, ktoré sa uskutoční v termíne 23. – 27. marca 2020. Úspešným uchádzačom vystaví zamestnávateľ potvrdenie, ktoré následne priložia k prihláške na strednú školu Duálna akadémia. Viac informácií na [email protected] alebo tel. čísle +421 907 649 516.
 

Zdieľať na facebooku