STU predstavila stredoškolákom chémiu ako zaujímavú oblasť s dobrým uplatnením

  Foto: Bigstock

STU chcela osloviť stredoškolákov a predstaviť im chémiu ako zaujímavý odbor na štúdium.

 

Bratislava 25. júna (TASR) - Popularizačné prednášky, chemický jarmok a predvádzanie chemických pokusov boli súčasťou utorkovej Chemshow, ktorú organizovala Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity (FCHPT STU) v Bratislave. Ako uviedol dekan fakulty Anton Gatial, mladým ľuďom chcú chémiu predstaviť ako oblasť, v ktorej sa môžu uplatniť a ktorá je užitočná v praktickom živote. Udalosti sa zúčastnilo viac ako 800 študentov stredných škôl. 
      

„My tu ponúkame chémiu naozaj v širokom rozsahu, naša fakulta bola dlhodobo ratingovou agentúrou ARRA vyhodnocovaná ako najlepšia technická fakulta,“ povedal Gatial. Uchádzač by mal podľa neho hlavne prejaviť záujem o chémiu. Potom už záleží len na ňom, či si vyberie trojročný alebo štvorročný model štúdia v závislosti od jeho vedomostí z matematiky a prírodných vied.
      

„V tom, v čom sme jedineční, je práve štúdium chemických technológií, anorganická technológia a materiály, organická technológia, spracovanie ropy, ďalej ponúkame štúdium chemického inžinierstva, ponúkame široké štúdium v oblasti potravinárstva a výživy, biotechnológií a tiež máme jeden bakalársky smer zameraný na automatizáciu a informatizáciu v chemickom a potravinárskom priemysle,“ vymenoval dekan. 
      

Maturant Martin Čižmár z Gymnázia na Grösslingovej ulici v Bratislave by rád študoval odbor chemické inžinierstvo. „Rozhodoval som sa vlastne medzi touto školou a prírodovedeckou, keďže som chcel zostať tu na Slovensku, a tým, že pôvodne som chcel ísť na strojnícku fakultu a zaujíma ma fyzika a stroje, tak som to takto spojil do jedného, a teda idem aj na chémiu, aj na strojníctvo,“ vysvetlil. 
      

Absolventka školy Michaela Horváthová vyštudovala odbor automatizácia, informatizácia v chémii a potravinárstve. „Škola mi dala super základ nielen do ďalšieho štúdia, ale mojim všetkým spolužiakom do ďalšieho života, keďže každý z nich už je zamestnaný,“ zhodnotila nádejná uchádzačka o doktorandské štúdium. Štúdium je podľa nej náročné hlavne časovo, keďže treba plniť rôzne zadania a štúdiu sa naplno venovať, ocenila však prívetivý prístup pracovníkov oddelenie automatizácie. 
      

FCHPT STU ponúka štúdium v šiestich bakalárskych odboroch v štandardnej trojročnej dĺžke, ale aj v takzvaných konverzných študijných programoch. Tie trvajú o rok dlhšie, pričom prvý rok si môžu študenti doplniť chýbajúce vedomosti z matematiky a prírodných vied. 

Zdieľať na facebooku