V stredných odborných školách sa začali záverečné skúšky

V stredných odborných školách má skúška písomnú, praktickú a ústnu časť.
V stredných odborných školách má skúška písomnú, praktickú a ústnu časť. / Foto: Shutterstock

V stredných odborných školách má skúška písomnú, praktickú a ústnu časť.

 

Bratislava 17. júna (TASR) - Viac ako 8000 žiakom stredných odborných škôl a odborných učilíšť sa začalo v pondelok obdobie záverečných skúšok. Budú na nich prezentovať svoje zručnosti a vedomosti, ktoré získali počas prípravy na povolanie. Obdobie skúšok bude trvať do konca školského roka. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
      

Záverečná skúška ukončuje štúdium žiakov v dvoj-, troj- alebo štvorročných učebných odboroch. V stredných odborných školách sa člení na písomnú, praktickú a ústnu časť. V odborných učilištiach ju tvorí ústna a praktická časť, ktorej súčasťou je aj písomná skúška. "Podobne ako maturanti aj žiaci učebných odborov majú zo zákona voľno na prípravu, v ich prípade ide o tri dni pred termínom záverečnej skúšky," uviedol rezort školstva.
      

Žiaci odpovedajú pred skúšobnou komisiou. Na písomnú časť záverečnej skúšky sa určí najviac desať tém, pričom žiaci majú na jej vypracovanie 45 až 120 minút. "Na praktickú časť záverečnej skúšky sa určí podľa náročnosti a špecifík odboru jedna až 15 tém, ktoré zahŕňajú charakteristické činnosti, na ktorých výkon sa žiaci pripravujú," vysvetlilo ministerstvo školstva. 
      

Na ústnu časť záverečnej skúšky sa určí najmenej 25 tém a žiak má na odpoveď maximálne 15 minút. Príprava žiaka na ňu trvá podľa charakteru študijného alebo učebného odboru 15 až 30 minút. Záverečná skúška je verejná, okrem jej písomnej časti. Úspešní absolventi získajú vysvedčenie o záverečnej skúške a časť z nich aj výučný list ako doklad o získanej kvalifikácii.
      

V prípade, ak sa žiak nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť na záverečnej skúške, po ospravedlnení riaditeľom školy môže do troch dní od riadneho termínu konania skúšky požiadať o jej vykonanie v náhradnom termíne. Ten je určený na september alebo február 2020.
      

V minulom školskom roku ukončilo štúdium v učebných odboroch celkovo 6492 žiakov v dennej forme a 915 v externej forme.

 

Zdieľať na facebooku