Festival študentského remesla oslávi 7. ročník svojej existencie

  Zdroj: FB

Bratislava 5. júna (TASR) -V dňoch 6. – 7. júna 2019 sa v Kežmarku bude konať 7. ročník Festivalu študentského remesla. Tento rok nad ním prevzalo záštitu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Rezort školstva bude na podujatí zastupovať štátny tajomník Peter Krajňák.
      

Festival si buduje svoju tradíciu už sedem rokov a jeho dejiskom je historické mesto Kežmarok. Pôvodne vznikol z iniciatívy Súkromnej strednej odbornej školy Biela voda v Kežmarku. Popularita podujatia každý rok narastá a záujem oň prejavuje čoraz viac škôl nielen z východoslovenského regiónu, ale z celého Slovenska, čím získava celonárodný rozmer. Cieľom festivalu je priblížiť deťom remeslá hravou formou a vzbudiť o ne záujem. Zároveň je aj priestorom, kde môžu prezentovať svoje výsledky nie iba jednotlivé školy, ale hlavne ich žiaci a študenti pochádzajúci aj z rómskeho prostredia, a to v remeslách, ktoré dnes len málo poznáme.
      

Tohtoročný festival sa bude niesť v duchu 750. výročia udelenia mestských práv mestu Kežmarok. O 8.30 h ho otvorí slávnostný sprievod detí, žiakov a študentov v dobových kostýmoch od mestskej radnice až ku Kežmarskému hradu.
      

Na nádvorí Kežmarského hradu a v okolitých parkoch sa budú konať súťaže žiakov a študentov zamerané na históriu cechov a ich činnosť. Medzi súťažiacimi budú kaderníci historických účesov, krajčíri dobových odevov, kuchári dobových jedál s možnosťou následnej ochutnávky, stolári si zmerajú sily vo vyrezávaní korýtok a svoje remeslo predvedú i murári pri oprave hradného múru. Záver 7. ročníka Festivalu študentského remesla vyvrcholí v drevenom artikulárnom kostole benefičným koncertom venovaným deťom s načúvacím kochlárnym strojčekom.
      

Celé podujatie je nielen prezentáciou výsledkov vzdelávacieho procesu jednotlivých škôl, ale  hlavne výsledkom podpory kreativity a zručností žiakov, ktorí sa pripravujú na svoje budúce povolania a život v spoločnosti.

Program Festivalu študentské remeslo v piatok 7. júna 2019: 8.30  historický sprievod mestom (od mestskej radnice ku Kežmarskému hradu) 9.00  slávnostné otvorenie festivalu scénkou cechovačka tovarišov do spolku 9.30 – 14.00 ukážky remesiel, kreatívne dielne, historické hry, cigánsky tábor a iné 14.00 – 16.00 vyhlásenie výsledkov súťaží 19.00 benefičný koncert C. Buckingham, O. Kandráča, M. Vávra a Uškové deti

Zdieľať na facebooku