Na nadstavbové a pomaturitné štúdium je možné ešte podať prihlášku

  Foto: Bigstock

Bratislava 30. mája (TASR) - Už len do 31. mája môžu absolventi stredných škôl podávať prihlášky na nadstavbové a pomaturitné štúdium. Prihlášky sa posielajú riaditeľovi vybranej strednej školy. V prípade neúspešných uchádzačov o štúdium na vysokej škole je termín predĺžený do 31. júla. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
      

Nadstavbové štúdium je určené pre absolventov trojročných učebných odborov stredných odborných škôl, ktorí už majú ukončené stredné odborné vzdelanie. V študijných odboroch sa zohľadňuje nadväznosť na absolvovaný učebný odbor. "Uchádzači majú na výber z odborov, ako sú napríklad strojárstvo, elektrotechnika, výroba potravín, dopravná prevádzka či podnikanie v remeslách a službách. Štúdium trvá minimálne dva roky. Organizuje sa ako denné štúdium, externé štúdium alebo ako kombinované štúdium. Ukončuje sa maturitnou skúškou," uviedlo ministerstvo školstva. V školskom roku 2018/2019 je v tomto druhu štúdia v dennej i externej forme vyše 7500 žiakov, pričom vlani prijali stredné školy viac ako 4300 žiakov. 
      

Pomaturitné štúdium je určené pre absolventov študijných odborov s maturitou, ktorí už získali úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie. Stredné školy ponúkajú odbory, ako sú napríklad zubný technik, mechanik počítačových sietí, hospodárska informatika či telová kozmetika. "Organizuje sa takisto ako denné štúdium, externé štúdium alebo ako kombinované štúdium. Trvá podľa druhu a formy štúdia jeden až tri roky. Ukončuje sa záverečnou pomaturitnou skúškou, odbornou zložkou maturitnej skúšky alebo absolventskou skúškou," poznamenal rezort školstva. Tento typ štúdia navštevuje v tomto školskom roku takmer 6400 žiakov, pričom novoprijatých je vyše 3300. 
      

Prvý termín prijímacích skúšok je naplánovaný na posledný júnový týždeň (24. - 30. 6.), druhý termín skúšok sa uskutoční počas posledných dvoch augustových týždňov (12. - 25. 8.). Konkrétny deň konania skúšky stanoví riaditeľ školy. Ten takisto najneskôr mesiac pred prvým termínom prijímacej skúšky zverejní podmienky pre prijatie uchádzačov.

Čítajte viac o téme: Prijímacie skúšky
Zdieľať na facebooku