Študenti Strednej zdravotníckej školy v Poprade sa dočkajú vlastnej telocvične

Študenti Strednej zdravotníckej školy v Poprade
Študenti Strednej zdravotníckej školy v Poprade / Foto: szspp.sk

Poprad 20. mája (TASR) – Študenti Strednej zdravotníckej školy (SZŠ) v Poprade sa dočkajú vlastnej telocvične. Prešovský samosprávny kraj (PSK) totiž vyčlenil na projekt 1,1 milióna eur, pričom momentálne sa začal proces verejného obstarávania. Ten môže podľa hovorkyne PSK Dáše Jeleňovej trvať tri až šesť mesiacov a samotná výstavba by mala byť zrealizovaná za jeden a pol roka.  
      

„SZŠ počas svojej existencie od roku 1963 nikdy nedisponovala vlastnou telocvičňou. Povinná telesná výchova sa tak realizovala v letných mesiacoch v prírodných podmienkach, na atletickom štadióne a iných mestských ihriskách, v zimných mesiacoch v krytej plavárni a v telocvičniach blízkych základných a stredných škôl,“ zdôvodnila potrebu novej telocvične Jeleňová.
      

Dodala, že kraj dlhodobo hľadal systémové riešenie tejto nepriaznivej situácie. Ako najvýhodnejšie riešenie sa ukázala výstavba novej telocvične na pozemkoch priamo pri budove školy. Tieto pozemky však patrili mestu Poprad. „Po niekoľkoročnom procese hľadania pozemkov na zámenu - to trvalo od roku 2010 - sme s mestom podpísali v roku 2016 zámennú zmluvu, ktorou pozemky v okolí budovy školy prešli do vlastníctva PSK a v januári 2017 do správy SZŠ,“ ozrejmila pre TASR Jeleňová.
      

Ihneď po získaní pozemkov kraj vypracoval architektonicko-objemovú štúdiu výstavby, ktorú predložili aj samospráve. Radnica súhlasila s výstavbou telocvične a parkovacích plôch na predmetných parcelách. Samotnej výstavbe predchádzajú prípravné aktivity, ako sú úprava parciel výrubom drevín či verejné obstarávania. „Ukončenie výstavby závisí aj od zmluvy so zhotoviteľom stavby. Čo sa týka parametrov, bude to štandardná školská telocvičňa stredného typu, so zastavanou plochou na úrovni približne 950 štvorcových metrov. Rozmery samotnej telocvične budú 26 krát 15 metrov, ďalšie telovýchovné miestnosti budú mať približne 100 štvorcových metrov,“ konkretizovala hovorkyňa s tým, že nový areál bude určený pre všetky typy telesnej výchovy. Prioritne budú priestory využívať žiaci školy, v budúcnosti je na štatutárovi, či by ju využil na prenájom či iné účely. SZŠ v Poprade momentálne navštevuje 232 žiakov v dennej a 55 študentov vo večernej forme štúdia. 
      

„Súčasne s výstavbou telocvične chceme vyriešiť aj ďalšie priestorové nedostatky, ide napríklad o šatňové priestory a spojovaciu chodbu. Momentálne sú šatne nevyhovujúce a malé, v spojovacej chodbe medzi školou a telocvičňou sú plánované štandardné šatňové priestory,“ doplnila Jeleňová. Ďalší problém je s odbornými učebňami, v budove SZŠ je desať tried, z toho polovica pre odborné predmety. Od budúceho školského roka sa však do stredných zdravotníckych škôl vracia vzdelávanie v odbore praktická sestra. Vyučovanie odborných predmetov v tomto odbore si vyžaduje delenie tried na skupiny po desať žiakov na učiteľa a vo väčšom počte predmetov ako doteraz. Nové odborné učebne by tak mali byť súčasťou novopostavenej telocvične. 
      

Projekt tiež ráta s parkovaním pre zamestnancov školy a žiakov večerného štúdia. So súhlasom mesta Poprad sa na parkovanie áut momentálne využíva pozemok na parcele, kde by mala stáť telocvičňa. „Nové parkovisko je plánované na susednej parcele, ku ktorej je výhodný prístup z cestnej komunikácie,“ dodala na záver hovorkyňa 

Zdieľať na facebooku