Na Obchodnej akadémii v Bratislave vyučujú aj predmet zameraný na osobnosť žiaka

Na Obchodnej akadémii v Bratislave vyučujú aj predmet zameraný na osobnosť žiaka
Na Obchodnej akadémii v Bratislave vyučujú aj predmet zameraný na osobnosť žiaka / Foto: FB

Bratislava 25. apríla (TASR) – Na Obchodnej akadémii na Račianskej ulici v Bratislave vyučujú žiakov prvého a druhého ročníka okrem klasických predmetov aj jeden netradičný. Zameraný je na objavovanie seba samého a osobnosť žiaka, priblížila pre TASR riaditeľka školy a zároveň vyučujúca predmetu Mária Mydlová. 
      

"Väčšina mladých ľudí, ktorí prichádzajú na strednú školu, nepozná svoje silné stránky, majú o sebe skreslený obraz, nevedia, čo od života chcú, alebo čo chce život od nich," povedala Mydlová o tom, prečo sa rozhodli na škole zaviesť tento vyučovací predmet. Podľa jej slov táto vyučovacia hodina vytvára priestor na podporu individuality a zdravého sebavedomia na jednej strane a tolerancie s rešpektom k druhým na druhej strane. 
      

"Žiaci na tomto predmete dostávajú priestor na uvažovanie napríklad o tom, kto sú, aké hodnoty sú pre nich dôležité, aké majú návyky, aké ciele by chceli dosiahnuť, aké je ich osobné poslanie," priblížila obsah predmetu riaditeľka školy. Ako doplnila, je pre ňu motivujúce vnímať, že veľká väčšina žiakov chce na sebe pracovať. Zároveň poznamenala, že žiaci si vedia určiť aj dôležité hodnoty, ako je napríklad pomoc druhým, rodina, slušnosť, vzdelanie či priateľstvo.  
      

Všetky aktivity sú postavené na zážitkových metódach a praktických cvičeniach a boli vytvárané s podporou Komenského inštitútu. Predmet má hodinovú dotáciu v prvom a druhom ročníku. Mydlová zároveň verí, že jeho absolvovanie pomôže každému žiakovi stať sa aspoň o trošku lepšou verziou seba samého.

Zdieľať na facebooku