Stovky košických gymnazistov protestovali pred sídlom KSK proti rušeniu tried

  Foto: Bigstock

Košice 12. decembra (TASR) – Proti zrušeniu štvorročného študijného odboru na košickom Gymnáziu Park mládeže v stredu protestovalo pred budovou Košického samosprávneho kraja (KSK) zhruba 500 študentov, ich učiteľov a rodičov.

 

Podľa rozhodnutia KSK je pre štvorročné klasické štúdium na tomto gymnáziu v budúcom školskom roku určený nulový počet prvákov. Škola pritom počítala s otvorením dvoch tried. Protest podporili aj učitelia a študenti košického Gymnázia Milana Rastislava Štefánika, ktoré takisto dostalo pre štvorročné klasické štúdium na ďalší rok pre prvákov nulu.


Vedenie Gymnázia Park mládeže namieta proti vyjadreniu predsedu KSK Rastislava Tnku, že  kritériom pre určovanie počtu žiakov pre jednotlivé školy je kvalita vzdelávania a záujem o štúdium. "Na základe tohto kritéria je naša škola v rebríčkoch stredných škôl v rámci Košického kraja dlhoročne na popredných miestach, preto je zrejmé, že KSK pri rozhodovaní o našej škole toto kritérium nezohľadnilo," uvádza sa v stanovisku gymnázia.

 

Pripravili petície i otvorený list

Protestujúci odovzdali predsedovi kraja otvorený list, prebiehajú aj petície za zachovanie štvorročného odboru na oboch stredných školách. Okresný úrad Košice – odbor školstva, ktorý je zriaďovateľom týchto dvoch gymnázií s bilingválnymi sekciami, zaslal žiadosť ministerstvu školstva o preskúmanie určenia počtu žiakov zo strany KSK na prijímacie konanie pre školský rok 2019/2020. Protest podporil aj sprievodca po meste Milan Kolcun a bývalý učiteľ Gymnázia Park mládeže. 

 

"Rozumieme, že žiaci a ich rodičia sú znepokojení, takáto situácia je aktuálne vo všetkých krajoch. Zástupcov škôl, študentov aj rodičov sme dnes pozvali na Úrad KSK, žiaľ, naše pozvanie odmietli. Mrzí nás, že pred protestom sa neprišli porozprávať, mnohým nedorozumeniam a fámam by sa dalo vyhnúť vopred. Rád sa s nimi stretnem zajtra a verím, že sa porozprávame o dôvodoch, ktoré k rozhodnutiu viedli," reagoval Trnka.

 

KSK sa argumentuje tým, že prerozdeľoval žiakov podľa kvót, ktoré stanovilo ministerstvo školstva, pričom kritériá vychádzali z demografického vývoja, požiadaviek zamestnávateľov, aj potrieb trhu práce. Pre školský rok 2019/2020 žiadali stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK miesto pre 8771 žiakov. Deviaty ročník základnej školy však v tomto školskom roku ukončí približne 5400 žiakov. "Podľa kritérií ministerstva školstva, Košický kraj môže do prvých ročníkov prerozdeliť 6468 miest. Radi by sme vyhoveli každej škole, avšak vzhľadom na tieto čísla to nebolo reálne," uviedol Trnka. 

 

Chcú viac žiakov v učilištiach

Podľa kraja určenie počtu žiakov, ktoré vychádza z kritérií ministerstva školstva, malo zabezpečiť, aby sa žiaci so slabším prospechom neuchádzali o štúdium na gymnáziách, ale zamerali sa na odborné štúdium, ktoré si vyžaduje aj trh práce. Viac žiakov prijmú napríklad odbory informačné a sieťové technológie, elektronika či mechanik počítačových sietí. Pri bilingválnych gymnáziách, ktoré majú otvorené aj klasické štvorročné, prípadne päťročné odbory, bolo uprednostnené bilingválne vzdelávanie. 

 

Gymnázium Park mládeže otvára v školskom roku 2019/2020 bilingválne slovensko-španielske (dve triedy) a slovensko-anglické päťročné štúdium (jedna trieda). Súčasní žiaci 1. až 5. ročníka pokračujú v ďalších školských rokoch v štúdiu bez zmeny. Podobne Gymnázium M. R. Štefánika bude otvárať bilingválne slovensko-francúzske a slovensko-ruské päťročné štúdium, ako aj osemročné štúdium. K zrušeniu štvorročného štúdia na oboch školách sa má po podaní odvolania ešte vyjadriť rezort školstva. 

Zdieľať na facebooku