Prváci môžu ešte uzavrieť učebnú zmluvu v rámci duálneho vzdelávania do soboty

Duálne vzdelávanie v školskom roku 2018/2019
Duálne vzdelávanie v školskom roku 2018/2019 / Foto: Shutterstock

Bratislava 13. septembra (TASR) – Do soboty 15. septembra môžu prváci stredných škôl uzavrieť učebnú zmluvu so zamestnávateľom v rámci duálneho vzdelávania. Termín pre vstup žiakov do systému duálneho vzdelávania (SDV) sa posunul od tohto 1. septembra, upravila ho novela zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorá vstúpila do platnosti. Ako pre TASR uviedol Tomáš Kurtanský zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV), v prípade nenaplnenia očakávaného počtu žiakov sa tento termín posúva až do 31. januára.


"Ak teraz žiak nastúpi na strednú odbornú školu ako bežný prvák, dualistom sa môže stať ešte celý prvý polrok. Podmienkou je, aby škola bola v duálnom systéme a žiak uzatvoril učebnú zmluvu so zamestnávateľom, ktorý je partnerom školy," uviedol Kurtanský. Touto zmenou zároveň získavajú priestor na oslovovanie žiakov aj zamestnávatelia v prípade, že učebné miesta, ktoré vytvorili, zostali neobsadené.


Kurtanský podotkol, že duálne vzdelávanie ponúka široké spektrum technických, netechnických, tradičných, ale aj úplne nových smerov štúdia. Okrem tradičných študijných a učebných odborov, akými sú napríklad priemyselné odbory najmä z odvetví strojárstva a automobilového priemyslu, v prípade záujmu študentov v školskom roku 2018/2019 pribudli aj nové certifikované odbory. Kurtanský upriamil pozornosť napríklad na trojročné odbory umelecký keramik, polygraf – knihár, pletiar, biochemik – výroba piva a sladu či štvorročné študijné odbory technik drevostavieb alebo technik energetických zariadení budov.


"Duálnym spôsobom je dnes možné študovať aj grafiku, počítačové systémy, programovanie či finančné služby a marketing," vymenoval. Okrem toho je pre duálne vzdelávanie certifikovaných množstvo menej známych a zaujímavých odborov, ako je napríklad chovateľ koní a jazdectvo, chovateľ oviec, umelecký kováč, umelecký keramik či záhradná tvorba.


ŠIOV potvrdil, že vďaka ohláseniu legislatívnych zmien pociťujú od zamestnávateľov a škôl zvýšený záujem o zapojenie sa do SDV. "Predpokladáme teda, že čísla na jeseň tento pozitívny trend potvrdia," dodal Kurtanský. Ako doplnil, presné čísla o odboroch a počte škôl, ktoré skutočne otvorili učebné miesta v novom školskom roku, budú známe po 15. septembri.

Zdieľať na facebooku