STU v Bratislave prijíma prihlášky na štúdium iba v elektronickej verzii

  Foto: Bigstock

Bratislava 11. januára (TASR) - Slovenská technická univerzita v Bratislave prijíma prihlášky na štúdium iba v elektronickej verzii. Uchádzači oň už nebudú používať papierové prihlášky, odpadá aj povinnosť tlačiť si elektronickú prihlášku a posielať v papierovej podobe poštou. TASR informovala hovorkyňa STU Andrea Settey Hajdúchová.
"Zjednotili a znížili sa tak aj poplatky za materiálové zabezpečenie prijímacieho konania na fakultách a ústavoch Slovenskej technickej univerzity, a to na 20 eur," povedala.
Zmena si vyžiadala úpravy v Akademickom informačnom systéme (AIS) tak, aby univerzita mohla prihlášku vyplnenú online pokladať za doručenú a pracovať s údajmi v nej. "V AIS pribudli funkcionality ako napríklad súhlas so spracovaním osobných údajov, čestné vyhlásenie, že všetky údaje sú pravdivé a vkladanie dokumentov v PDF formáte – ide najmä o vysvedčenia, ocenenia na olympiádach a pod.," uviedla hovorkyňa.
Vyplnením všetkých údajov, potvrdením súhlasu so spracovaním osobných údajov, čestným vyhlásením a nahraním príloh sa prihláška považuje za doručenú. "Ak by predsa niečo chýbalo, uchádzačov budú kontaktovať pracovníci študijných oddelení," dodala.

Čítajte viac o téme: Prihlášky na vysoké školy
Zdieľať na facebooku