Na stredoškolské sociálne štipendiá išlo vlani viac ako tri milióny eur

  Zdroj: Bigstock

Bratislava 24. októbra (TASR) - Sumou takmer 3,1 milióna eur podporilo v minulom školskom roku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR štúdium stredoškolákov zo sociálne slabšieho prostredia. Žiaci tieto financie získali formou štipendia v rôznej výške, pričom samotná čiastka závisela od prospechu žiaka. TASR o tom informoval komunikačný odbor MŠVVŠ SR.
V školskom roku 2016/2017 bolo celkovo vyplatených 89.593 štipendií. "Mesačne sa počet poberateľov pohyboval od 8091 v júni tohto roku po 9371 štipendistov v decembri 2016. V porovnaní s predchádzajúcim školským rokom išlo o pokles na úrovni takmer 12.000 vyplatených štipendií. Za týmto znížením stojí predovšetkým demografický vývoj a nižší počet žiakov navštevujúcich stredné školy," uviedol komunikačný odbor rezortu školstva.
Priemerná výška štipendia bola na úrovni 34,55 eura a celková vyplatená suma takmer 3,1 milióna eur je medziročne nižšia približne o 500.000 eur. Podľa ministerstva najviac stredoškolákov poberalo túto formu podpory v Košickom kraji, kde bolo vyplatených 27.820 štipendií v celkovej sume vyše 894.600 eur. Za ním nasleduje Prešovský kraj, v ktorom školy poskytli 25.887 štipendií vo výške približne 920.700 eur. Najmenej poberateľov mal Bratislavský kraj, bolo ich 1461.
Stredoškolské štipendiá poskytuje rezort školstva prostredníctvom Centra vedecko-technických informácií (CVTI) SR s cieľom podporiť záujem žiakov zo sociálne slabšieho prostredia vzdelávať sa a získať stredoškolské vzdelanie. O štipendiá možno žiadať aj v tomto školskom roku. Podrobné informácie sú zverejnené na webovej stránke CVTI SR.

Zdieľať na facebooku