Do duálneho vzdelávania sa tento rok zapojili všetky SOŠ v pôsobnosti TSK

Zmluvy o duálnom vzdelávaní má v tomto školskom roku všetkých 20 stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) a 68 firiem.
Zmluvy o duálnom vzdelávaní má v tomto školskom roku všetkých 20 stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) a 68 firiem. / Zdroj: Shutterstock

7.9.2017

Trenčín 7. septembra (TASR) - Zmluvy o duálnom vzdelávaní má v tomto školskom roku všetkých 20 stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) a 68 firiem. Kraj očakáva, že nové učebné zmluvy podpíše v TSK približne 300 stredoškolákov.
Podľa Ľubomíra Bobáka z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK v tomto školskom roku pribudli do systému duálneho vzdelávania v kraji Stredná odborná škola (SOŠ) obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom, SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou, SPŠ Myjava, SOŠ sklárska Lednické Rovne, Spojená škola Nováky, SOŠ obchodu a služieb Púchov, SOŠ Považská Bystrica a SOŠ Stará Turá.
"Systém duálneho vzdelávania bol na území Slovenskej republiky uvedený do života v septembri 2015. Už vtedy bol TSK priekopníkom v duálnom systéme vzdelávania spomedzi ostatných krajských samospráv. Z celkového počtu 422 zapojených žiakov na Slovensku sa v systéme duálneho vzdelávania v školskom roku 2015/2016 rozhodlo študovať 100 žiakov zo šiestich stredných škôl na území TSK. Počas školského roka 2016/2017 bolo v duálnom systéme vzdelávania zapojených už 12 stredných odborných škôl a 36 zamestnávateľov. V tomto školskom roku 2017/2018 poskočili počty opäť nahor," uviedol Bobák.
Podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku je zapojenie všetkých 20 stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK do duálneho systému vyučovania výrazným posunom vpred pri skvalitňovaní stredného školstva v celom kraji.
"Veľmi ma teší, že sa nám podarilo do duálneho systému vyučovania zapojiť už všetky školy, ktoré spravuje TSK. Vážim si, že žiaci majú o tento model záujem. Svedčí to o ich cieľavedomosti pri príprave na budúce zamestnanie. Taktiež by som chcel poďakovať všetkým firmám, ktoré sa zapojili, že poskytli svoje priestory pre praktické vyučovanie. Aj týmto spôsobom si môžu vychovávať svojich budúcich pracovníkov," povedal Baška.

Čítajte viac o téme: Duálne vzdelávanie
Zdieľať na facebooku