Na UMB sa bude dať študovať nový inžiniersky program

Na detašovanom pracovisku Univerzity Mateja Bela (UMB) v Poprade sa bude dať od nového akademického roka 2017/2018 študovať inžiniersky program Podnikové manažérske systémy v odbore ekonomika a manažment podniku.
Na detašovanom pracovisku Univerzity Mateja Bela (UMB) v Poprade sa bude dať od nového akademického roka 2017/2018 študovať inžiniersky program Podnikové manažérske systémy v odbore ekonomika a manažment podniku. / Foto: umb.sk

Poprad 6. júna (TASR) – Na detašovanom pracovisku Univerzity Mateja Bela (UMB) v Poprade sa bude dať od nového akademického roka 2017/2018 študovať inžiniersky program Podnikové manažérske systémy v odbore ekonomika a manažment podniku. Akreditačná komisia vlády SR súhlasila s jeho akreditáciou.
Viceprimátor Popradu Igor Wzoš poznamenal, že nový študijný program je úzko prepojený na požiadavky zamestnávateľov nielen z podtatranského regiónu. "Toto štúdium je špeciálne určené pre Poprad. UMB má aj systém antikorupčného manažérstva. Som presvedčený, že na jeseň začneme s nimi jednať, aby tento antikorupčný systém zaviedli v Poprade," povedal Wzoš. Podľa jeho ďalších slov absolventi a vyučujúci navrhnú program špeciálne určený pre mestá a obce. "Vyškolia ľudí a vy ako mesto potom pozvete certifikačnú komisiu, aby vám to prišla odsúhlasiť. Tieto komisie chodia na pravidelné kontroly, aby zistili, či tento systém dodržiavate a riadite sa podľa neho," priblížil viceprimátor. Takýto systém funguje napríklad v Martine.
Absolventi nového študijného odboru sa uplatnia na inžinierskych pozíciách ako manažéri pre jednotlivé manažérske systémy, interní audítori kvality alebo ako procesní a systémoví analytici, ktorí sú schopní identifikácie inovačného potenciálu organizácií a ich udržateľného rozvoja. Taktiež sú schopní implementovať, udržiavať a zlepšovať manažérske systémy.
Akreditácia je vyústením aj dlhodobej podpory mesta Poprad, ktoré takto prispieva k svojmu rozvoju. Táto podpora bola deklarovaná aj podpisom Memoranda o spolupráci medzi mestom Poprad a UMB.
Ekonomická fakulta UMB má v Poprade viac ako 25-ročnú históriu. Inštitút manažérskych systémov tu pôsobí od roku 1992. V súčasnosti sa na tomto pracovisku vzdelávajú bakalári v študijnom programe manažment.

Zdieľať na facebooku