Ministerstvo vnútra otvára pomaturitné štúdium pre budúcich policajtov

 Ministerstvo vnútra SR otvára dvojročné pomaturitné štúdium v odbore bezpečnostná služba – základná policajná príprava s možnosťou nástupu už od 18 rokov. Cieľom je osloviť a pripraviť na službu v polícii mladých ľudí, ktorí nepokračujú v štúdiu na
Ministerstvo vnútra SR otvára dvojročné pomaturitné štúdium v odbore bezpečnostná služba – základná policajná príprava s možnosťou nástupu už od 18 rokov. Cieľom je osloviť a pripraviť na službu v polícii mladých ľudí, ktorí nepokračujú v štúdiu na / Foto: Bigstock

Bratislava 1. mája (TASR) - Ministerstvo vnútra SR otvára dvojročné pomaturitné štúdium v odbore bezpečnostná služba – základná policajná príprava s možnosťou nástupu už od 18 rokov. Cieľom tohto pilotného projektu je osloviť a pripraviť na službu v polícii mladých ľudí s potenciálom, a to najmä absolventov stredných odborných škôl, ktorí nepokračujú v štúdiu na vysokej škole.
"Práve táto skupina mladých, po zvýšení vekovej hranice prijatia od 21 rokov, nemá možnosť vstúpiť do služieb polície. Potrebovali sme však získať zrelších a stabilnejších uchádzačov a predísť často sa vyskytujúcej fluktuácii mladých policajtov. Pomaturitným štúdiom vytvárame priestor na ich dôkladnejšiu prípravu a profesionálne formovanie," uviedla Silvia Keratová z rezortu vnútra. Dlhodobo sa obsadenosť u polícií pohybuje okolo 92 percent.
"Uchádzači musia byť bezúhonní a spoľahliví, mať úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou a úspešne absolvovať prijímacie skúšky, ktorými preveríme znalosť slovenského jazyka, fyzickú zdatnosť, ale i duševnú spôsobilosť," dodala Keratová. Štúdium otvoria od septembra na Stredných odborných školách Policajného zboru v Pezinku a v Košiciach. Poslucháči získajú komplexnú, teoretickú a praktickú prípravu na jednotlivé služby v polícii, s dôrazom na kondičnú prípravu, streľbu, sebaobranu a odborné činnosti.
Študenti nebudú v služobnom pomere, ale zámerom ministerstva vnútra je zabezpečiť im bezplatné vzdelanie a tiež ubytovanie a stravovanie. Štúdium je považované za sústavnú prípravu na povolanie a rodičia majú nárok na prídavok na dieťa. Úspešné ukončenie štúdia je vstupnou bránou do polície. Po zvládnutí prijímacieho konania do policajných radov môže byť absolvent ihneď zaradený do výkonu služby na základných policajných útvaroch.
Informácie študenti získajú na školách. Všetky podstatné informácie sú aj na facebooku „staň sa policajtom“ a na stránke www.minv.sk/?pz-pomaturitne-studium, kde záujemcovia nájdu kontaktný formulár. "Po jeho vyplnení bude uchádzačovi na e-mail zaslané tlačivo prihlášky a všetky potrebné informácie," dodala Keratová. Prihlášku je potrebné poslať poštou do 31. júla.

Zdieľať na facebooku