Adlerka je vo viacerých oblastiach priekopníckou školou

Adlerka je vo viacerých oblastiach priekopníckou školou
Adlerka je vo viacerých oblastiach priekopníckou školou / Ilustračné foto: Bigstock

5.12.2016 |

Bratislava 5. decembra (TASR) - Stredná priemyselná škola (SPŠ) elektrotechnická v bratislavskej Dúbravke sa môže popýšiť niekoľkými prvenstvami. Adlerka sa priekopníckou stala napríklad v oblasti výučby počítačovej techniky, ale i sieťových technológií.
"Naša škola bola jednou z prvých, kde vybudovali školské počítačové laboratórium," upozornil riaditeľ školy Daniel Adamko. Postupne pribúdali ďalšie. Študenti majú v súčasnosti k dispozícii približne 150 počítačov, ktoré sa pravidelne obnovujú. Priestory laboratórií, dielní a počítačových učební sú im k dispozícii aj v čase mimo vyučovania. "Pod odborným dozorom vyučujúcich môžu tak riešiť svoje ročníkové projekty alebo maturitné projekty," dodal riaditeľ.
SPŠ bola takisto jednou z prvých, na ktorej bola v roku 1998 vytvorená Cisco akadémia. "Poskytujeme v nej  vzdelávanie v programe CCNA (Cisco Certified Networking Associate), ktorý je najkomplexnejší profesijne orientovaný vzdelávací program na svete v oblasti sieťových technológií. Študentom ponúka možnosť získať medzinárodne platný certifikát o odbornej spôsobilosti," ozrejmil Adamko.
Pred viac ako dvadsiatimi rokmi do študijného programu zaradili takisto odbor Obrazová a zvuková technika, ktorý sa dovtedy študoval len v Prahe. V súčasnosti je Adlerka jednou z dvoch stredných škôl na Slovensku, kde sa tento odbor vyučuje. Pripravuje technikov pre televízne a rozhlasové štúdiá, ako aj pre všetky pracoviská využívajúce audio alebo video techniku. Študenti majú v súčasnosti v škole k dispozícii i rozhlasové a video štúdio. "Slúži k praktickým cvičeniam, prácam na praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, ale tiež k pravidelnému rozhlasovému vysielaniu," doplnil riaditeľ školy.
Napriek svojmu technickému zameraniu SPŠ rozvíja aj vzťah ku kultúre, všeobecnému rozhľadu i športu, a to prostredníctvom medzitriedneho projektu Adlerácky kapacitátor. „Cieľom tejto súťaže, určenej pre triedy 1. až 3. ročníka, je dať šancu každému žiakovi vyniknúť v oblasti, ktorá ho baví, podporiť tímovú spoluprácu, zdravú rivalitu medzi triedami, ale tiež odmeniť aktívnych študentov a odlíšiť tak tých, ktorí sa snažia, od tých, čo sa iba vezú," vysvetlil Adamko.
Študenti plnia rôzne úlohy. Prezentujú napríklad život a prínos konkrétnych svetových osobností, zápolia tiež v športových disciplínach, ako je florbal či stolný tenis, pripravujú vystúpenia na vianočnú akadémiu, ale body môžu získať aj prostredníctvom účasti v programátorskej súťaži, Matematickom klokanovi či olympiáde z anglického jazyka.

Zdieľať na facebooku