ŠIOV chce rámci švajčiarsko-slovenského projektu zatraktívniť SOŠ

ŠIOV chce rámci švajčiarsko-slovenského projektu zatraktívniť SOŠ
ŠIOV chce rámci švajčiarsko-slovenského projektu zatraktívniť SOŠ  

10.11.2016 |

Bratislava 10. novembra (TASR) – Snaha zatraktívniť stredné odborné školstvo na Slovensku a urobiť z neho konkurencieschopného dodávateľa v rámci poskytovania tovarov a služieb je jedným z ďalších cieľov švajčiarsko-slovenského projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce. V zákone o verejnom obstarávaní totiž platí výnimka pre stredné odborné školy, podľa ktorej pri podlimitných zákazkách môže štátna a verejná správa využívať služby škôl a nemusí na to vyberať externú firmu. Na dnešnej tlačovej besede to uviedol riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV) Michal Bartók.
"Školám umožňuje zatraktívniť ich aktivity, resp. činnosti, ktoré poskytujú. Dať do popredia to, čo prinášajú, zviditeľniť ich služby a produkty," približuje Bartók. Spomínaná výnimka v praxi znamená, že ministerstvá, mestá a obce, samosprávy či ústredné orgány štátnej správy môžu v rámci praktickej výučby využiť služby jednotlivých stredných odborných škôl (SOŠ). Škola tak jednak zviditeľní svoje pôsobenie, žiaci sú viac motivovaní a podporovaní a škola zároveň získa finančné prostriedky. "Sme jedna rodina. Štát minie peniaze v prospech škôl, ktoré ich investujú do nového a kvalitnejšieho vybavenia, do žiakov i pedagógov. Je to logický cyklus. Škoda, že sa to doteraz aktívne nevyužívalo. Málokto o tom vie," myslí si Bartók.
V tejto súvislosti by sa mal podľa neho na základe rozbehnutého prieskumu vypracovať do februára budúceho roka zoznam slovenských SOŠ, ktoré by sa do projektu mohli zapojiť. Týkať by sa to mohlo napr. polygrafie, sklárstva, autoopráv či gastronómie. Zoznam škôl s informáciami o nich a ich službách a produktoch spolu s kontaktmi by mali byť následne k dispozícii na webovom portáli.
Snahou projektu je však tiež akési poopravenie verejnej mienky o stredných odborných školách. Podľa Bartóka už 25 rokov panuje v spoločnosti názor, že SOŠ sú menejcenné. "Musíme začať hovoriť o tom, že remeslo má zlaté dno a mali by sme ho podporiť. Nie je hanba alebo dehonestujúce, ak dieťa chce ísť na odbornú školu. Keď je dobré, môže ísť potom na vysokú školu," podotýka Bartók s tým, že častým problémom sú mnohokrát premotivovaní rodičia, ktorí deti posielajú na gymnáziá a následne na vysoké školy. "Dnes nám vysokoškoláci kanibalizujú na stredoškolských pracovných pozíciách, keď napr. sekretárku robí vysokoškolák," dopĺňa. So zmenou vnímania a zmýšľania by sa tak podľa neho malo začať už na druhom stupni základných škôl.
V rámci stredných škôl sa projekt zameriava aj na prepojenie využívaného rakúskeho a nemeckého systému vzdelávania so švajčiarskym know-how v rámci duálneho vzdelávania. V tomto smere bolo do projektu zapojených 20 škôl v piatich študijných odboroch, napr. elektrotechnika, technická a aplikovaná chémia, potravinárstvo či stavebníctvo, geodézia a kartografia. Hlavnými aktivitami je príprava a úprava dokumentácie, postupov, metodík a normatívov vo vybraných učebných odboroch, ale ide aj o metodiku školenia inštruktorov, majstrov odborného výcviku, pedagogických zamestnancov či kariérnych poradcov.
"Aby sa na stredných odborných školách napr. pripravovali analýzy potrieb zamestnávateľov. Aby školstvo produkovalo naozaj ľudí, ktorí môžu byť následne ľahšie a lepšie spotrebnou praxou zamestnávaní, veľkými zamestnávateľmi, ale prirodzene by išlo aj o remeslá," konštatuje Ivan Ivančin, riaditeľ odboru riadenia a implementácie švajčiarskeho finančného mechanizmu pri Úrade vlády SR. Nezamestnanosť mladých ľudí je totiž podľa neho závažných problémom v celej EÚ.
Program švajčiarsko-slovenskej bilaterálnej spolupráce je realizovaný na základe rámcovej dohody z decembra 2008. V rámci spolupráce by mali byť napr. finančne podporené mnohé dôležité projekty, ktoré nedostali podporu zo štrukturálnych fondov. Celkovo bolo podľa Ivančina podporených 23 individuálnych projektov a schém, z ktorých jedným je aj projekt ŠIOV v rámci priority Ľudský a sociálny rozvoj. Projekt bol predĺžený do konca marca 2017.

Zdieľať na facebooku