Stredoškolskí študenti hľadali najlepšiu MYŠLIENKU

  

Niekoľko desiatok študentov posledných ročníkov stredných škôl využilo možnosť zapojiť sa do súťaže, dokázať svoje vedomosti v odborných témach z rôznych oblastí, ale aj porovnať sa s inými študentmi.

Keďže Paneurópska vysoká škola má záujem mať medzi svojimi študentmi ambicióznych mladých ľudí, ktorí sú pripravení na sebe tvrdo pracovať, zorganizovala v akademickom školskom roku 2012/2013 súťaž určenú študentom posledných ročníkov stredných škôl. Každá z piatich fakúlt pripravila tri témy, úlohou študentov bolo na zvolenú tému napísať esej v stanovenom rozsahu.

Najväčší záujem študenti prejavili o témy pripravené Fakultou práva, pričom najviac ich oslovila téma: „Právo na život versus eutanázia“. Je zjavné, že táto pre spoločnosť kontroverzná téma rezonuje aj v mladej generácií. Veľkému záujmu študentov sa teší aj Fakulta masmédií, ktorej sa témou „Úloha sociálnych sietí v spoločenskej komunikácií“ podarilo rozvíriť hladinu inak pokojného študentského života. Čítaj ďalej...

 

Čítajte viac o téme: Súťaž
Zdieľať na facebooku