Začína sa maturitný týždeň, v utorok žiaci píšu test a sloh zo slovenčiny

  Foto: Pexels

 Bratislava 12. marca (TASR) - Viac ako 41.000 maturantov čakajú od utorka písomné maturity. Do 15. marca budú overovať ich vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka, matematiky a v prípade žiakov maďarskej a ukrajinskej národnosti aj z ich materinského jazyka. Z celkového počtu maturantov je vyše 2500 žiakov so zdravotným znevýhodnením.
        

Týždeň písomných maturít v utorok tradične otvorí externý test a slohová práca zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré bude písať 38.000 žiakov. "Z predmetu maďarský jazyk a literatúra čaká to isté viac ako 1500 rovesníkov zo stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským," priblížili z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.
        

V stredu (13. 3.) budú maturanti písať externý test a slohovú prácu z vybraného povinného cudzieho jazyka na úrovni B1 alebo B2. Pre žiakov z bilingválnych stredných škôl je v tomto čase určený externý test a slohová práca z druhého vyučovacieho jazyka na úrovni C1. Najčastejšie si maturanti vyberali anglický jazyk, z ktorého bude maturovať na všetkých troch úrovniach náročnosti viac ako 36.300 žiakov. V poradí záujmu nasleduje nemecký jazyk (vyše 900 žiakov) a ruský jazyk (554 žiakov). Francúzsky jazyk si vybralo 11 maturantov, španielsky jazyk desať a jeden žiak si zvolil maturitu z talianskeho jazyka.
        

Vo štvrtok (14. 3.) čaká na Slovensku externý test z matematiky vyše 5300 maturantov. "Matematiku si ako povinne voliteľný alebo dobrovoľný predmet vybralo približne 12,7 percenta z celkového počtu maturujúcich žiakov," uviedli z ministerstva.
        

Maturitný týždeň uzavrú v piatok (15. 3.) externý test a slohová práca zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a z ukrajinského jazyka a literatúry pre žiakov zo škôl národnostných menšín. V prípade slovenského jazyka a slovenskej literatúry bude písať obe z uvedených častí približne 1500 žiakov. Spolu 26 maturantov čaká ukrajinský jazyk a literatúra.
        

Náhradný termín určený pre žiakov, ktorí sa z vážnych, predovšetkým zdravotných dôvodov nemôžu zúčastniť na marcovom riadnom termíne, je naplánovaný na 9. až 12. apríla. Výsledky externej časti maturitnej skúšky si všetky školy budú môcť prevziať 3. mája elektronickou formou. Výsledky žiakov v papierovej forme budú školám doručené do 12. mája.

Zdieľať na facebooku