ŠŠI: Súkromné stredné odborné školy mali minulý šk. rok nižšiu úroveň vzdelávania

  Foto: Shutterstock

 Bratislava 12. februára (TASR) - Súkromné stredné odborné školy dosiahli v uplynulom školskom roku nižšiu úroveň nielen v riadení a podmienkach výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj v samotnom procese. Konkrétne v teoretickom vyučovaní a praktickej príprave v netechnických odboroch. Uviedla to hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská v súvislosti so zisteniami Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR.
       

Zo Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI) podotkli, že NKÚ poukázal na ich dlhodobé zistenia o súkromných stredných školách. V minulosti zdokumentovali riziko súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom na tomto druhu škôl.
        

"Návrhy hlavného školského inšpektora na vyradenie súkromných škôl zo siete škôl sú zasielané ministerstvu školstva z dôvodu závažných nedostatkov vo výrazne vyšších počtoch voči štátnym a cirkevným školám, pretože tak, ako potvrdzujú zistenia NKÚ, nie vždy je pre zriaďovateľov súkromných škôl najdôležitejšie zabezpečenie kvalitného vzdelávania pre žiakov," spresnila hlavná školská inšpektorka.
        

ŠŠI priblížila, že aj z dôvodu zastúpenia jednej osoby ako zriaďovateľa a aj ako riaditeľa školy sa absencia kontroly školy prejavila v zlyhávaní zabezpečenia kvalitnej výuky. Poukázala, že pri závažných nedostatkoch nebolo možné účinne využiť inštitút odvolania riaditeľa školy zo strany hlavného školského inšpektora, lebo by zriaďovateľ musel odvolať sám seba. Tento návrh bol preto podľa nej neraz odignorovaný bez možnosti akýchkoľvek sankčných následkov zo strany inšpekcie. 
        

Pri preverovaní deviatich súkromných stredných škôl za obdobie rokov 2020 až 2022 NKÚ zistil, že rezort školstva nevykonal žiadnu kontrolu hospodárenia s verejnými prostriedkami v súkromných stredných školách. Tiež v nich boli fiktívne počty žiakov či tá istá osoba nájomcu a prenajímajúceho budovy za 951.000 eur. Kontrolóri tiež identifikovali závažné porušenia pri schvaľovaní odmien.

Zdieľať na facebooku