UKF v Nitre otvorila dvere záujemcom o vysokoškolské štúdium

  Zdroj: istp

Nitra 16. februára (TASR) - Množstvo záujemcov o vysokoškolské štúdium využilo vo štvrtok deň otvorených dverí, aby sa zblízka zoznámili s možnosťami vzdelávania na Univerzite Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre. Ako uviedli organizátori, svoje študijné programy predstavilo všetkých päť fakúlt univerzity. 
        

Návštevníci si tak mohli pozrieť pracoviská Fakulty prírodných vied a informatiky, Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva, Fakulty stredoeurópskych štúdií i Filozofickej a Pedagogickej fakulty. Súčasťou programu boli prezentácie študijných programov i jednotlivých katedier a ďalších pracovísk.
        

Záujemcovia o štúdium sa mohli počas celého dopoludnia stretnúť aj s pedagógmi a študentmi UKF. "Súčasťou programu boli aj prehliadky výučbových priestorov, laboratórií, dielní i telocviční spojené s workshopmi a ďalšími praktickými ukážkami vzdelávacích aktivít, pomocou ktorých boli prezentované jednotlivé študijné programy," informovala UKF.

Zdieľať na facebooku