Na Dni otvorených dverí ponúka Fakulta verejnej správy UPJŠ informácie o štúdiu

  Foto: Bigstock

 Košice 15. februára (TASR) - Deň otvorených dverí (DOD) sa v stredu koná na Fakulte verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (FVS UPJŠ) v Košiciach. V rámci prezentácie študijných programov majú záujemcovia možnosť získať podrobnejšie informácie o štúdiu na tejto škole.
        

"Po oficiálnom otvorení vedením fakulty sa začne prehliadka jednotlivých katedier, počas ktorej budú uchádzačov sprevádzať doktorandi fakulty. Pôjde o krátke prezentovanie vybraných tém, s ktorými sa študenti počas štúdia na univerzite stretávajú najčastejšie," informovala hovorkyňa UPJŠ Laura Hoľanová. Záujemcovia sa dozvedia aj o odborných stážach, odbornej praxi študentov fakulty, ako aj aktivitách študentského parlamentu.
        

Deň otvorených dverí trvá od 10.00 do 12.00 h. Ide o súčasť série prezentačných podujatí na jednotlivých fakultách univerzity. Vo štvrtok (16. 2.) sa DOD bude konať na Lekárskej fakulte UPJŠ.
        

"Študenti, doktorandi, pedagógovia a študijní poradcovia univerzity poskytnú uchádzačom informácie o štúdiu z prvej ruky, informácie o prijímacom konaní a dôležitých termínoch, študijných odboroch a predmetoch a pripravená je aj ukážka výučbových priestorov a vyučovacích pomôcok fakúlt," priblížila Hoľanov

Zdieľať na facebooku