Analýza: Najrýchlejšie zo stredoškolákov si nájdu prácu diplomovaní špecialisti

  Foto: Bigstock

Bratislava 19. júna (TASR) - Najrýchlejšie zo stredoškolákov si nájdu prácu absolventi vyššieho odborného a postsekundárneho vzdelania, ktorí majú aj najvyššie mzdy. Ide napríklad o diplomovaných špecialistov či umelcov a absolventov nadstavbového štúdia. Vyplýva to z uplatnenia absolventov stredoškolského vzdelávania, ktoré priniesla pilotná štúdia Absolventi v čase pandémie z dielne Inštitútu sociálnej politiky (ISP) a Inštitútu vzdelávacej politiky (IVP).
      

"Naopak v priemere najdlhšie bez práce zostali absolventi gymnázií, ktorí nepokračovali v ďalšom štúdiu. Tento jav môže súvisieť aj s tým, že gymnazisti sa po maturite rozhodli pre tzv. gapyear a plánujú pokračovať na vysokej škole v nasledujúcom roku. Preskúmať túto domnienku však budeme môcť až po získaní a spracovaní údajov za dlhšie časové obdobie," uvádza v tejto súvislosti spoluautor štúdie Matúš Baliak z ISP.
      

Zo zistení systematického sledovania uplatnenia absolventov ďalej vyplýva, že 12 mesiacov po ukončení štúdia, teda v júni 2021, 58,5 percenta absolventov stredných škôl pokračovalo v štúdiu. Ďalších 25,7 percenta si našlo prácu, 8,1 percenta bolo evidovaných ako uchádzači o zamestnanie a zhruba 5,1 percenta sa nachádzalo mimo evidencie slovenských úradov. Zhodne 1,3 percenta odišlo pracovať do zahraničia a nastúpilo na materskú, prípadne rodičovskú dovolenku.
      

Absolventi duálneho vzdelávania, ktorí nepokračovali v štúdiu, dosiahli rok od absolvovania štúdia výrazne vyššiu mieru zamestnanosti. V porovnaní s ich spolužiakmi mimo duálneho vzdelávania je vyššie aj ich mzdové ohodnotenie.
      

Priemerná hrubá mesačná mzda absolventov ročníka 2019/2020 za prvý polrok roku 2021 dosiahla 995 eur. Ich mediánová hrubá mzda dosiahla za rovnaké obdobie 922 eur. S výnimkou vyššieho odborného vzdelania mužskí absolventi zarábali viac ako absolventky v rámci rovnakého stupňa vzdelania. Rozdiely v priemernej mesačnej mzde medzi mužmi a ženami s rovnakým dosiahnutým stupňom vzdelania sa pohybovali rádovo v desiatkach eur. Vyššie priemerné mzdy boli na západe Slovenska, a to najmä v Bratislavskom kraji.
      

"Absolventi sa postupom času stále viac udomácňujú na trhu práce, čo potvrdzuje aj rastúca zamestnanosť. Napriek sťaženým podmienkam v čase vstupu na trh práce sa absolventský ročník 2019/2020 dokázal do značnej miery vyrovnať s vypuknutím pandémie," dodal spoluautor štúdie Matěj Bělín z ISP. Výsledky vyplývajú z analýzy dát o 44.624 absolventoch stredných škôl z ročníka 2019/2020.

Zdieľať na facebooku