Maturanti dosiahli lepšie výsledky ako ich predchodcovia v roku 2019

  

Bratislava 31. mája (TASR) - V štandardizovaných testoch externej časti maturitnej skúšky dosiahli maturanti v roku 2022 lepšie výsledky v slovenskom jazyku, matematike, ako aj vo všetkých úrovniach anglického jazyka než maturanti v roku 2019, keď sa naposledy písali externé testy. Po úspešnom zložení písomných testov čakajú maturantov v týchto dňoch ústne a praktické maturitné skúšky. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.
      

Testy zo slovenského jazyka a literatúry písalo 35.803 maturantov, pričom priemerná úspešnosť bola 59,6 percenta. Oproti roku 2019 išlo o zlepšenie o 8,9 percenta. Testy z matematiky písalo 4460 maturantov, pričom priemerná úspešnosť bola 54 percent, oproti roku 2019 išlo tak o zlepšenie o 2,4 percenta.
      

"Vieme, že maturity vyvolávali obavy. Výsledky z roku 2022 však ukazujú, že maturanti externé testy nielenže zvládli mimoriadne dobre, ale dokonca prekonali výsledky maturantov z roku 2019," uviedol šéf rezortu školstva Branislav Gröhling (SaS). Testy z anglického jazyka na úrovni B1 písalo 17.756 žiakov s priemernou úspešnosťou 57,5 percenta, pričom ide o zlepšenie o 6,8 percenta oproti roku 2019. Na úrovni B2 bola priemerná úspešnosť 65,1 percenta (14.053 žiakov), pričom ide o zlepšenie na úrovni 3,4 percenta. Na úrovni C1 maturovalo 2092 žiakov, priemerná úspešnosť bola 66,1 percent, pričom oproti roku 2019 išlo o zlepšenie o 3,8 percenta.
      

"Myslím si, že aj tieto výsledky ukazujú, že stredoškoláci sa počas pandémie pripravovali zodpovedne a rovnako zodpovedne pracovali ich učitelia. Ďakujem, že toto náročné obdobie zvládli," uviedol minister školstva. Maturanti majú podľa jeho slov tú najťažšiu časť za sebou a teraz ešte niektorých čakajú ústne skúšky. "Som si istý, že učitelia budú pri ústnej skúške vedieť brať ohľad na uplynulé obdobie a som si istý, že maturanti zvládnu ústne a praktické maturity minimálne rovnako dobre, ako zvládli aj testy," dodal minister školstva.
     

V testoch zo slovenského jazyka a literatúry boli žiaci najúspešnejší v úlohách zameraných na čítanie s porozumením. Nasledovali úlohy zamerané na jazykovú zložku a literárnu zložku. V slovenskom jazyku a literatúre a v matematike podľa rezortu školstva neboli zaznamenané výrazné rozdiely medzi maturantmi v jednotlivých krajoch. V anglickom jazyku na úrovni B2 a C1 maturanti v Bratislavskom kraji dosiahli do istej miery lepšie výsledky oproti národnému priemeru.
      

Vo všeobecnosti dosahovali v štandardizovaných testoch lepšie výsledky gymnazisti. Z hľadiska zriaďovateľa dosiahli štátne, súkromné aj cirkevné školy porovnateľné výsledky v matematike aj všetkých úrovniach anglického jazyka. V slovenskom jazyku a literatúre dosiahli lepší výsledok žiaci cirkevných škôl.

Čítajte viac o téme: Maturity 2021/2022
Zdieľať na facebooku