Na získanie štipendia vo výške 9000 eur pre maturantov zostáva týždeň

Foto: Bigstock
Tohtoroční maturanti môžu prvýkrát získať štipendium vo výške 9000 eur. / Foto: Bigstock

Bratislava 24. mája (TASR) - Tohtoroční maturanti môžu prvýkrát získať štipendium vo výške 9000 eur. Na prihlásenie sa a získanie šance dostať toto štipendium ostáva týždeň. Prihlasovanie sa končí 31. mája. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.
      

Cieľom štipendijnej podpory je motivovať kvalitných a talentovaných študentov, aby zostali študovať na vysokých školách na Slovensku. Štipendium môže získať študent, ktorý ukončil strednú školu maturitnou skúškou. Podmienkou je zápis na dennú formu štúdia na vysokej škole so sídlom v SR na bakalárske alebo spojené bakalárske a magisterské štúdium.
      

"Pre Slovensko je kľúčové, aby sme motivovali našich študentov vybrať si slovenské univerzity a zastavili odlev mozgov do zahraničia. Sú to práve mladí ľudia a ďalšie generácie, kto sa bude podieľať na historických zmenách Slovenska," uviedol štátny tajomník ministerstva školstva pre vedu, výskum a vysoké školstvo Ľudovít Paulis. V aktuálnom roku je štipendium určené pre dve skupiny študentov. Získať ho môžu najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov (1000 miest) a nadpriemerní študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín (400 miest).
      

Výsledné poradie úspešných uchádzačov bude stanovené na základe bodov za dosiahnuté výsledky v rôznych kategóriách: dosiahnutý percentil vo vybraných maturitných predmetoch či výsledky v ďalších činnostiach, ako napríklad súťaže, olympiády, ocenenia a iné aktivity. Rezort školstva tak chce odmeniť tých študentov, ktorí boli počas strednej školy aktívni a rozvíjali svoj talent. Do úvahy pri hodnotení budú tiež brané indikátory sociálneho znevýhodnenia.
      

Každý úspešný uchádzač získa nárok na štipendium vo výške 3000 eur za jeden akademický rok počas prvých troch rokov vysokoškolského štúdia. Štipendiá bude vyplácať študentom priamo vysoká škola v hodnote 300 eur mesačne. Tá vysoká škola, pre ktorú sa talentovaný študent rozhodne, získa navyše 200 eur mesačne, ktoré budú určené na systematickú prácu so šikovnými študentmi.
      

V tomto roku bude udelených celkovo 1400 štipendií. Podporná schéma je v prvých rokoch jej spustenia súčasťou plánu obnovy a je naplánovaná na obdobie rokov 2022 až 2027.
 

Zdieľať na facebooku