Prečo študovať Data Analytics na UNYP?

Sponzorovaný článok
Viete, prečo sa oplatí v nasledujúcich rokoch študovať odbor Data Analytics?
Viete, prečo sa oplatí v nasledujúcich rokoch študovať odbor Data Analytics? / Foto: Andrea Piacquadio /Pexels

Oblasť dátovej analytiky nadobúda na veľkosti a význame v dnešnom stále viac digitálnom obchodnom svete. S tým, ako spoločnosti zhromažďujú a ukladajú viac dát, rastie dopyt po profesionáloch, ktorí dokážu tieto dáta analyzovať, dať im zmysel a premeniť ich na predpovede a odporúčania. Podľa Bureau of Labor Statistics sa očakáva, že dopyt po dátových analytikoch porastie v rokoch 2019 až 2029 o 11 %, čo je oveľa rýchlejšie, než je priemer vo všetkých povolaniach. Štúdiom Business Administration so zameraním na Data analytics na University of New York v Prahe sa pripravíte na kariéru v expandujúcom odbore, ktorý má vynikajúce vyhliadky na budúci rast.

 

Dátová analytika je nielen vyhľadávaným, ale aj veľmi všestranným odborom. Datoví analytici pracujú v celom rade priemyselných odvetví, ako sú financie, zdravotníctvo a marketing. Titul v tomto odbore na UNYP vám umožní vybrať si kariéru, ktorá bude v súlade s vašimi záujmami a cieľmi.

 

Výučba je navrhnutá tak, aby študentom poskytla silný základ v analýze dát, pričom sú plne preskúmané technické aj obchodné aspekty. Program pokrýva kľúčové aspekty, ako je vizualizácia dát a strojové učenie, rovnako ako obchodné kontexty, v ktorých sa dátová analytika používa. Absolventi tohto programu budú mať všetky nástroje, ktoré potrebujú na analýzu dát, oznamovanie svojich zistení a prijímanie obchodných rozhodnutí založených na dátach.

 

University of New York in Prague je inštitúcia, ktorá je známa svojím silným zameraním na poskytovanie všestranného vzdelania zameraného na kariéru študentov. Osnovy tejto koncentrácie boli navrhnuté a sú vedené skúsenými a znalými profesormi, ktorí sú odborníkmi vo svojich odboroch a študentom poskytujú pevný základ v kľúčových konceptoch a technológiách používaných v analýze dát.

 

UNYP ponúka študentom možnosť získať praktické skúsenosti prostredníctvom stáží a výskumných projektov. Tieto príležitosti vám umožnia aplikovať to, čo ste sa naučili v triede, na scenáre reálneho sveta a rozvíjať zručnosti a znalosti, ktoré potrebujete k úspechu v odbore. Široká škála mimoškolských aktivít, klubov a organizácií UNYP navyše umožňuje študentom získať ďalšie zručnosti a skúsenosti zapojením sa do univerzitnej komunity.

Zdieľať na facebooku