Medzi príčinami, ktoré uvádzajú, prečo je to tak, mi však chýba jedna, podľa mňa dosť podstatná - objektivita výsledkov žiakov v externej časti maturitných skúšok, pričom tento ukazovateľ sa u gymnázií podieľa na ratingu školy až 60%, u odborných škôl je ti „iba" 40%. Podľa môjho názoru, táto objektivita bude vždy viac ako pochybná, pokiaľ bude externá časť MS vykonávaná pod dozorom „domácich" pedagógov. Prečo som o tom presvedčená? Lebo som dlhoročná učiteľka na gymnáziu a nie som hluchá, ani slepá.  Chcem veriť, že väčšina učiteľov sa snaží byť objektívna a spravodlivá pri vykonávaní svojho povolania, ale...

 

Viem presne, čo obnáša administrácia testov externej časti MS, pretože som bola administrátorkou od samého začiatku - od roku 2000, kedy sa začínali MONITORY, každý rok, až po minuloročné maturity. (Tohoročné externé maturity boli prvé, ktorých som sa nezúčastnila, kdeže som k 1. marcu dostala výpoveď pre nadbytočnosť.) Musím povedať, že je to naozaj dosť náročné, pokiaľ chcete dodržať všetky pokyny. A z roka na rok je to náročnejšie.  Nie každý človek je vhodný na to, byť administrátorom. Ich výber záleží od vedenia školy. No verte mi, týmto „vyvolencom" niet čo závidieť.

 

Myslíte si, že je jednoduché ustriehnuť, aby si všetci študenti odložili mobilné telefóny počas administrácie testov na vopred určené miesto? Utópia. Pokiaľ nebudete robiť osobnú prehliadku u každého jedného študenta, nikdy nezabránite tomu, že niektorí z nich majú mobil pri sebe a sú pripravení využiť a použiť ho pri najbližšej možnej vhodnej príležitosti. A na čo všetko sa dá v dnešnej dobe internetu mobil využiť, vedia študenti oveľa lepšie, ako väčšina učiteľov. Ako vysvetlíte skutočnosť, že študenti z rôznych skupín (píšuci test v dvoch rôznych triedach) tej istej školy, napíšu sloh z jazyka doslova totožne? (Keby ste pátrali ďalej, zistili by ste, že tento sloh sa nachádza na internete a nikto už nezistí, koľkí študenti v rámci Slovenska napísali presne taký istý maturitný sloh). Táto vec ma však až tak netrápi, pretože pokiaľ administrátor dohliada na študentov tak, ako by mal, väčšina študentov sa neodváži podvádzať a tých pár jedincov až tak neovplyvní výsledky školy. Čo ma však trápi oveľa viac, je fakt, že sa nájdu učitelia, (niektorí dokonca s tichým súhlasom vedenia školy), ktorí sa priamo, alebo nepriamo podieľajú na podvode, ktorý už dokáže skresliť výsledky školy v rámci Slovenska, teda zvýšiť rating ich školy, na úkor škôl, ktoré sa snažia o objektívnosť testovania. Čítajte viac

 

ZDROJ: blog.sme.sk