Jeden deň v rómskej osade

Vzdelávanie v komunitných centrách patrí k spoločensky dlhodobo nastolenému problému, ako sa vysporiadať s priepastným rozdielom v živote neprispôsobivého rómskeho etnika a ako ho postupne integrovať a motivovať k ďalšiemu vzdelaniu. Väčšina problémov identifikovaných v rómskych komunitách vychádza z nedostatku vzdelania, resp. jeho úplnej absencie.

 

Na základe fungovania jednotlivých centier majú deti a mladí ľudia zo sociálne znevýhodneného prostredia možnosť rozvíjať svoje talenty a nadanie v rámci pravidelne organizovaných rozmanitých voľnočasových aktivít a vzdelávacích programov. 

 

vzdelavanie komunitneho centra

 

Ide hlavne o podporu zmysluplného trávenia voľného času, s cieľom prezentovať svoju kultúru, zvyky a tradície a aby sa zabránilo patologickým javom vyplývajúcich najmä z nedostatku tvorivých činností. Komunitné centrum sa mladým rómom snaží pomôcť pri uplatnení sa na trhu práce, podporiť ich počas vzdelávania.

 

Jedným zo svetlých príkladov dobre fungujúceho komunitného centra je centrum v Moldave nad Bodvou. V lete minulého roku som sa tam zúčastnila video workshopu, ako dobrovoľníčka projektu "Video Volunteers" Nadácie Milana Šimečku. Projekt zahŕňal dobrovoľníkov zo Španielska, Grécka, Maďarska, Talianska a Slovenska. V rámci nášho regiónu sme sa zamerali na marginalizované skupiny obyvateľstva a tvorili sme s nimi.

 

Rómske vzdelávacie aktivity

 

Počas dvoch dní sme vyprodukovali dva krátkometrážne filmy. Rómski filmoví nadšenci sa na akciu pripravovali už dlhší čas. Hneď ako sme tam prišli "učiť ich" ako sa robí video, očarili nás svojou agilitou. Spravili sme malú teoretickú prípravu, ale v teréne si všetko riadili sami. V strihovom programe sa orientujú bezproblémovo, nebolo ich čo učiť. Napokon, keď boli filmy hotové, zhŕkla sa celá osada do malého priestoru komunitného centra a filmy sa premietli.

 

Premietanie filmov v komunitnom centre

 

Centrum funguje veľmi dobre, o čom svedčia ich ďalšie aktivity na Slovensku aj v zahraničí.

 

Česká umelkyňa rómskeho pôvodu Ida Kelarová a jej hudobná skupina prichádzala pravidelne do Moldavy nad Bodvou, aby s mladými ľuďmi z osady pracovala na hudobno-tanečnom vystúpení, s ktorým boli v apríli 2012 vystupovať v Bruseli, kam boli pozvaní v rámci konferencie „Od segregácie k integrácii“.

 

Pod vedením pracovníčky komunitného centra Irmy Horváthovej vznikol dramatický krúžok Divadlo z chatrče. Amatérski herci, ktorí nemali v živote šancu vidieť skutočné divadlo, cestujú po Slovensku, aby predvádzali scény o vlastnom živote na okraji záujmu spoločnosti. 

 

Mladí Rómovia z Moldavy nad Bodvou svojimi aktivitami šíria dôležitú myšlienku, že je to práve umenie, ktoré pomáha budovať mosty medzi skupinami s odlišným spôsobom života a mentalitou a súčasne podporuje integráciu rómskej menšiny.

 

Toto bola moja prvá návšteva komunitného centra a musím povedať, že som bola milo prekvapená. Pokiaľ je vzdelávanie a podpora voľnočasových aktivít na takejto úrovni aj v iných osadách, tak máme šancu postupne krôčik po krôčiku nájsť spoločnú reč aj s rómskymi, tentokrát prisôsobujúcimi sa občanmi.

 

Zdroje:

http://www.prohuman.sk/socialna-praca/komunitne-centra-na-slovensku

http://www.etp.sk/category/komunitné-centrá/moldava-nad-bodvou/

Zdieľať na facebooku