Neúspešní maturanti si reparát napíšu v krajských mestách

  

Maturanti, ktorým sa nepodarilo úspešne zvládnuť maturitné skúšky sa dočkali termínu reparátnej skúšky. Budú ju môcť vykonať  od 3. do 6. septembra vo svojich krajských mestách. Lavína sťažností rodičov priniesla svoje ovocie.

 

Študenti budú môcť pokračovať v ďalšom štúdiu či získať prácu

Stredoškoláci, ktorí pri písomných maturitách neuspeli, budú môcť reparát písať v niektorej zo škôl vo svojom kraji. Väčšinou sa pritom opravné maturity budú písať v krajských mestách. Termín je stanovený na od 3. do 6. septembra. Na opravný termín písomných maturít sa musia maturanti prihlásiť u riaditeľa školy do konca júna. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM ), ktorý maturity zastrešuje, odhaduje, že neúspešných maturantov bude asi tisíc.

"Školy, kde sa budú písať opravné maturity, budeme určovať v súčinnosti s odbormi školstva pri obvodných úradoch. Budeme vyberať najmä také školy, ktoré budú mať dobrú dostupnosť, aby sa tam mohli dostaviť žiaci z regiónov," povedala pre TASR riaditeľka NÚCEM Romana Kanovská. Zatiaľ nie je jasné, či sa zo všetkých predmetov bude maturovať na jednej škole, alebo bude ku každému predmetu pridelená iná škola. "Bude to závisieť od dohody s riaditeľom školy. Nechceme mu narušiť vzdelávací proces, lebo je to záťaž na danú školu," dodala Kanovská. Na ktorej sa reparát uskutoční, sa neúspešní maturanti dozvedia od riaditeľa a na stránkach ministerstva školstva.

Študenti budú môcť vďaka včasnému absolvovaniu tejto skúšky pokračovať v ďalšom štúdiu či získať prácu u zamestnávateľov. Neukončená strená škola by predstavovala vážnu formálnu prekážku.


Prísnejšie hodnotenia maturity

Väčšina maturantov má už dnes skúšku dospelosti za sebou, ústne maturity sa oficiálne končia až 7. júna. Tento rok sa však budú písomné maturity po prvý raz hodnotiť prísnejšie. V prípade, že žiakom v minulosti nevyšli maturitné testy, zachránila ich známka z ústnej odpovede. Keď maturant dostal z ústnej odpovede známky 1, 2 alebo 3, mohol mať z testu aj nula bodov, vyhovujúce maturitné vysvedčenie obdržal . Na testy sa prihliadalo len u štvorkárov. Aby študent po novom zvládol maturitu úspešne, musí okrem známok 1, 2 alebo 3 z ústnych maturít dosiahnuť viac ako 33 percent z testu zo slovenského jazyka či cudzieho jazyka alebo viac ako 25 percent zo slohu. Ak dostane na ústnej maturite známku 4, uvedenú úspešnosť musí dosiahnuť v oboch prípadoch.

Momentálne nie je možné presne určiť, koľko študentov nezmaturovalo. Výsledky testov sú už známe, slohy však hodnotili školy a národnému ústavu majú výsledky poslať v júni. Viac ako 33 percent z testu zo slovenčiny nedosiahlo 1520 žiakov, čo je 2,8 percenta maturantov. Aj keď žiakom nevyšiel test, "zachrániť" ich mohol sloh. Keď z neho dosiahli viac ako 25 percent a na ústnych maturitách získali známku 1 až 3, zmaturovali, aj keď mali z testu 33 percent a menej.

Z angličtiny dosiahlo len 33 percent alebo menej v nižšej úrovni B1 takmer 4000 žiakov, čo je viac ako 15 percent. Z tých, ktorí písali testy z vyššej úrovne B2, nemalo viac ako 33 percent 602 žiakov, teda asi štyri percentá. Z vyššej úrovne jazyka museli maturovať povinne všetci gymnazisti. Horšie ako angličtinári dopadli maturanti z nemčiny. Viac ako 33 percent nedosiahla štvrtina maturantov z úrovne B1, v úrovni B2 túto hranicu nepresiahlo 27,5 percenta žiakov.

Z matematiky, ktorá je voliteľným predmetom, museli gymnazisti dosiahnuť viac ako 25 percent. Už teraz je teda jasné, že nezmaturovalo 154 z nich. Hranicou 25 percent neprešlo ani 626 maturantov zo stredných odborných škôl. "Vzhľadom na to, že pre žiakov stredných odborných škôl a konzervatórií je matematika dobrovoľným predmetom, výsledok neúspešnej skúšky sa do celkového výsledku maturitnej skúšky nezapočítava," objasnilo ministerstvo školstva.

Maturanti, ktorí nezvládli písomné testy, mali mať pôvodne možnosť na reparát až na budúci rok.  Lavína sťažností rodičov však dala veci do pohybu a  poslanci zmenili zákon, aby spĺňal reálne požiadavky v praxi. Minulý týždeň bola schválená novela, ktorá neúspešným maturantom umožní reparát už v septembri tohto roka, takže sa stihnú zapísať na vysokú školu ešte tento rok. Ústne maturity si študenti môžu opraviť tiež v septembri na vlastnej škole. Termín určí ich riaditeľ.

ZDROJ: TASR

Zdieľať na facebooku