Je vysokoškolský diplom v životopise pre firmy vždy dôležitý? Veľké spoločnosti to začali prehodnocovať

  Foto: Bigstock

Férovosť parametrov pre uchádzačov o zamestnanie býva pre potenciálnych nových zamestnancov často problémom. Hoci si firmy môžu samy určovať podmienky, ktoré musí uchádzač spĺňať, vedome alebo nevedome môžu prichádzať o schopných zamestnancov len pre absenciu vysokoškolského diplomu v ich životopise. Navyše na pozíciách, kde vôbec vysokoškolský diplom potrebný nie je. Veľké firmy si to začínajú uvedomovať a otvorene hovoria o zmene.

 

Diplom ako prekážka

Určite ste sa už strretli s tým, že ste na profesijnom portáli našli zaujímavú pracovnú ponuku so skvelou náplňou práce, ktorá vám už na prvý pohľad vyhovovala a navyše to bola práca, ktorá by vás bavila. Prezeráte si náplň práce i výhody pre zamestnanca, keď však prídete na podmienky vzdelania pre uchádzača, nastane nepríjemný moment. V podmienkach sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie, čo bola však vo vašom prípade prekážka, pretože vysokoškolský diplom nemáte. Viete, že by ste boli na prácu vhodný kandidát, no po odoslaní svojho životopisu vás firma nepozala ani na pohovor. Dôvod je jednoduchý a zároveň neférový – nemáte diplom z vysokej školy.

 

Budúci úspech zamestnanca nepotvrdzuje diplom

V súčasnosti si to veľké poradenské firmy ako Ernst & YoungPricewaterhouseCoopers začínajú uvedomovať a pokladať to za príťaž, nielen pre uchádzačov,  no hlavne pre seba, pretože tak prichádzajú o kvalifikovaných pracovníkov s praxou. Dnes už vysokoškolský diplom nemusí byť garanciou odbornosti, a naopak, jeho absencia neznamená nekvalifikovanosť zamestnanca na danú pozíciu.

 

Vo firme E&Y si urobili rok a pol trvajúci interný prieskum na vzorke 400 nových zamestnancov a podľa Maggie Stilwell, partnerky firmy E&Y. Dospeli k záveru, že „triedenie študentov len na základe akademického prospechu bol nevhodný prístup na nábor nových zamestnancov. Nenašiel sa žiadny dôkaz, ktorý by naznačoval, že by predošlý úspech na škole súvisel s následným úspechom v profesionálnej kariére.“ Zároveň však dodáva, že akademický titul a prospech sa bude vo všeobecnosti ďalej brať do úvahy a bude dôležitým činiteľom pri výbere zamestnancov, nebude už však prekážkou, aby bol uchádzač pozvaný na pohovor.

 

Zamestnávatelia na Slovensku chcú prax

Problém na trhu práce na Slovensku už dlhodobo spočíva v nepomere záujmu študentov o technické pozície v porovnaní s pozíciami administratívneho či manažérskeho zamerania. Vo všeobecnosti sa ale dá tvrdiť, že vysokoškolský diplom už dnes nemá veľkú relevanciu ani v slovenskom pracovnom prostredí, napriek tomu, že ho stále medzi kritériá pre uchádzačov firmy uvádzajú aj tam, kde potrebný nie je. Za dôležité považujú zamestnávatelia prax študenta, čo robil počas štúdia na vysokej škole a do akej miery bol aktívny aj s ohľadom na mimoškolské aktivity. To znamená, že hoci je diplom z vysokej školy podmienkou pre uchádzača, negarantuje to jeho prijatie do zamestnania vzhľadom na pretlak absolventov. Rozhodujúce sa stále viac stávajú ďalšie schopnosti uchádzača.

 

Ako hovorí personálna konzultantka Ivette Miháliková, za budúcim úspechom vysokoškolákov je najmä ich ochota pripravovať sa na budúce zamestnanie už počas štúdia, správny výber školy a vzdelávanie sa nad rámec štúdia. Napriek dnešným trendom majú mnohí absolventi problém so zvládaním cudzích jazykov, pričom ovládanie angličtiny sa dnes nepovažuje za plus. Bohužiaľ, samotné vysoké školy nedostatočne motivujú študentov učiť sa a pracovať navyše. Oproti vysokým školám v zahraničí ešte stále trvajú na memorovaní a kvantite, čo ide, samozrejme, na úkor kvality a schopností študenta. To sú pritom dva najdôležitejšie faktory, ktoré firmy pri prijímaní záujemcov zohľadňujú“.

 

Východiskom môže byť duálne vzdelávanie

Nie je pre každého mladého človeka reálne, aby vyštudoval vysokú školu. Mnohé z nich navyše neposkytujú svojím študentom ani dostatočné teoretické vedomosti, ktoré sú pre zamestnávateľov potrebné. Riešením môže byť pre viaceré profesie kombinácia teórie a praxe. Na Slovensku už niektoré stredné školy postupne zavádzajú v spolupráci s firmami duálne vzdelávanie. Študenti tak netrávia čas iba získavaním teoretických vedomostí, ale aj praktických. Mnohí z nich si túto voľbu pochvaľujú aj vzhľadom na to, že po ukončení štúdia už majú okrem diplomu istú aj prácu. Aj toto môže byť voľba, ktorá rozšíri šance mladých ľudí na dobré zamestnanie po škole.

 

Zdieľať na facebooku