Českí stredoškoláci túžia hlavne po inšpiratívnych a komunikatiívnych učiteľoch, ktorí učia so zaujatím a so srdcom

Českí stredoškoláci túžia hlavne po inšpiratívnych  a komunikatiívnych učiteľoch, ktorí učia so zaujatím a so srdcom
Českí stredoškoláci túžia hlavne po inšpiratívnych a komunikatiívnych učiteľoch, ktorí učia so zaujatím a so srdcom / Foto: ČSU

Revolúcia na strednej je vyústením trojročnej činnosti Českej stredoškolskej únie. V rámci svojej kampane definuje deväť konkrétnych oblastí, ktoré chce v školstve zmeniť. Celý balík zmien vychádza z komplexného pohľadu, ktorý na vzdelávanie Česká stredoškolská únia má. Požiadavky boli rozdelené do deviatich bodov.

 

Požiadavky Českej stredoškolskej únie

1. priorita: Posilnenie žiackych samospráv.

2. priorita: Dôraz na kvalitu učiteľa.

3. priorita: Dôraz na metodickú pestrosť vo vyučovaní.

4. priorita: Zníženie maximálneho počtu žiakov v triede na 24.

5. priorita: Zvýšenie odmeny za prax.

6. priorita: Väčšia voliteľnosť vyučovacích predmetov.

7. priorita:Uznanie jazykového certifikátu pri maturite.

8. priorita. Odvolateľnosť voči výchovným opatreniam.

9. priorita. Apolitické vymenovania riaditeľov.

 

Študent gymnázia a predseda Českej stredoškolskej únie Štěpán Kment hovorí:

„Mali by sme na školách vytvárať osobnosti a vnímať to, že každý je trochu iný, a v tom hrá rozhodujúcu úlohu učiteľ, a preto si učiteľov treba vážiť.“ Totiž to, čo sa deje v triede, záleží len na učiteľovi a práve kvalita učiteľa určuje úroveň školstva. A  preto je veľmi dôležité rozprávať sa s učiteľmi o tom, ako žiaci vnímajú vyučovanie, čo im vyhovuje a čo nie. Keď žiaka učenie baví a cíti sa vtiahnutý do diania v triede, práve vtedy sa mu dobre učí, viac všetko prežíva a dlhšie si vedomosti pamätá. V tomto pomáha aj prežívanie radosti na vyučovaní. Existujú učitelia, ktorí bežne využívajú v praxi učenie zamerané na žiaka, ale na druhej strane existuje veľa učiteľov, ktorí si hovoria v triede svoje a v podstate tých žiakov ku svojej práci ani nepotrebujú. Títo učitelia by boli schopní učiť aj v prázdnej triede. Dôležité je vo väčšej miere využívať práve učenie zamerané na žiaka, pri ktorom si učitelia všímajú žiaka ako jedinečnú osobnosť. Škola žiakov často nebaví pre to, lebo v nej prevažuje dôraz na frontálnosť a nekomunikatívnosť učiteľa so žiakmi. Niekedy je ťažké učenie zamerané na žiaka uskutočňovať v triedach s veľkým počtom žiakov, ale práve v tomto prístupe spočíva kľúč k úspechu. Podľa prieskumov, žiak potrebuje cítiť, že sa učiteľ o neho zaujíma, že do výkladu dáva svoje srdce, že mu na učení naozaj záleží. Ak učiteľ učí akoby automaticky, bez citu a zaujatia, takýto prístup sa potom prenáša aj na žiaka a ten danému predmetu, ktorý je učený s takýmto chladom, nepripisuje veľkú dôležitosť.

„Ideálnym výsledkom kampane Revolúcia na strednej by mal byť spokojný žiak. Vyučovanie by sa malo individualizovať, učiteľ by mal žiaka individuálne motivovať. Samozrejme, s iniciatívou by mal vychádzať učiteľ a žiaci by mali tiež prekonať bariéry a vyjadriť aktívny záujem o učenie,“ zdôrazňuje Štěpán Kment. Dôležité je rozpútať diskusiu, dať priestor učiteľom a žiakom na vyjadrenie svojich názorov. „Samozrejme, ako stredoškoláci nechceme zasahovať do obsahu vzdelávania, nám ide skôr upozorniť na metodickú pestrosť vo vyučovaní,“dodáva Štěpán Kment.

Zdieľať na facebooku