Silvia Golianová

autor blogov

Som špeciálny pedagóg s dvadsaťšesťročnou praxou v špeciálnej materskej škole so zameraním na deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, sluchovým postihnutím a pervazívnymi vývinovými ochoreniami.

Ako na deti vplývajú hry s bábkami.

Deti milujú bábky. Hrávate sa s deťmi bábkové divadlo?

19. júla 2023

Pri vývine dieťaťa všetko so všetkým súvisí

Niektoré štádiá vývinu dieťaťa sa nedajú preskočiť a ak chceme pracovať na komunikácii, tak nemôžeme obísť oblasť motoriky, ktorá úzko súvisí so schopnosťami písať, čítať, komunikovať.

29. decembra 2022

Emócie naše každodenné

O emóciách sa už toho napísalo dosť. Že ich netreba potláčať, že ich netreba skrývať, že ich treba prejaviť primeraným spôsobom, pochopiť ich a vedieť sa tak vcítiť aj do emócií iných ľudí... Ako ale na to u detí v predškolskom veku?

29. júla 2022

Teším sa do školy, ale...

Tak ako sa blíži jar, blížia sa aj zápisy do základných škôl. Nie všetci predškoláci ale nastúpia do 1.triedy. Mnohí ešte potrebujú dozrieť a popracovať na svojich schopnostiach a zručnostiach, tak potrebných do školy.

21. marca 2022

Jedináčik alebo súrodenec?

Stať sa mamou, otcom je dar. Niekedy vytúžený, niekedy nečakaný. Jedno dieťa prinesie do rodiny radosť, starosť, strach, lásku, smiech, plač...dve deti dvakrát toľko, tri deti trikrát... Čo je lepšie? Mať doma jedináčika, alebo dom plný detí?

14. februára 2022

Dovoľme si

Väčšinu života a niekto aj celý život, hráme niekoľko rolí. Rolu poslušného dieťaťa, rolu usilovného študenta, rolu obetavej matky, rolu vzorného zamestnanca...Kedy sme sami sebou? Kedy sme to my?

6. januára 2022

Ako si užiť vianočné sviatky?

Vianočné sviatky sú kresťanské sviatky narodenia Ježiša Krista. Sú slávené kresťanmi aj nekresťanmi na celom svete ako najvýznamnejšie sviatky v roku. Označujú sa ako sviatky pokoja a mieru.

17. decembra 2021

Ako byť dobrý rodič?

Byť rodičom nie je práve najľahšia rola v živote. Zvlášť v dnešnej dobe plnej rozmanitých podnetov a množstva informácií. Ako nájsť tú správnu mieru vo výchove, aby z našich detí vyrástli šťastní ľudia?

28. novembra 2021

Tu a teraz

Vnímaním prítomnosti učíme deti komunikovať a myslieť. Dávame im tak dobrý štart do života.

21. novembra 2021

Pár minút

Pár minút každý deň si zaslúži každé dieťa.

17. novembra 2021