Ako vplývajú technológie na vývin reči detí?

Monika Janíková

Monika Janíková

Blog 1. júna 2023 00:00

Ako vplývajú technológie na vývin reči detí?
Unsplash  https://unsplash.com/photos/chuzevDl4qM
Aktuálna otázka trápiaca nejedného rodiča, ktorému úprimne záleží na zdravom vývine svojho dieťaťa.

Čas strávený pred obrazovkou sa stal úplne bežnou súčasťou našich životov a životov našich ratolestí. Na základe vedeckých štúdií sa ukazuje, že deti vo veku medzi 2. až 5. rokom života strávia denne pred obrazovkami v priemere 2 hodiny a 19 minút. V dôsledku pandémie sa tento čas dramaticky zvýšil, údajne až o 52 %. Keďže deti trávia stále viac času pri obrazovkách, rodičia majú prirodzene obavy, či je takéto správanie pre dieťa skutočne vhodné a prospešné. Odpoveď na túto otázku nám ponúkajú vedecké štúdie a ja by som na tomto mieste rada poukázala na ich aktuálne zistenia.

 

Dieťaťa sa dramaticky vyvíja počas prvých 5 rokov života. Ide o veľmi senzitívne obdobie vývinu. Nedávna štúdia zistila, že tie deti, ktoré strávili viac času pred obrazovkami, dosahovali významne horšie výkony v skríningoch, ktoré sledovali dosahovanie ich vývinových medzníkov. Ukazuje sa teda, že čas strávený pred obrazovkou môže ovplyvniť schopnosť detí optimálne sa rozvíjať. Keď malí drobci sledujú obrazovku (TV, tablet, laptop..) sú prirodzene ochudobňovaní o príležitosti na rozvíjanie svojich motorických ale aj sociálnych a komunikačných zručností. Keď deti sledujú obrazovky bez toho, aby interagovali so svetom, sú viac sedavé, neprecvičujú si hrubú motoriku, čo môže spôsobiť oneskorovanie vývinu v tejto oblasti. Keď deti pasívne sledujú programy, prichádzajú o príležitosti komunikovať so svojimi blízkymi a rozvíjať svoje sociálne zručnosti.

 

Existuje niekoľko štúdií, ktorých výsledky preukázali, že deti, ktoré trávili viac času pri obrazovkách, mali nižšie jazykové schopnosti. Napríklad sa ukazuje, že deti vo veku 17 až 36 mesiacov, ktoré trávili viac času pozeraním do obrazoviek elektronických zariadení, mali chudobnejšiu slovnú zásobu. Rovnako tak sa zistila súvislosť medzi vekom, kedy deti začali používať elektronické zariadenia, a ich neskoršími jazykovými a kognitívnymi schopnosťami – konkrétne tie deti, ktoré boli vystavené obrazovkám skôr, mali neskôr slabšie kognitívne a jazykové schopnosti. Deti, ktoré začali pozerať televíziu vo veku menej ako 12 mesiacov a sledovali televíziu viac ako 2 hodiny denne, mali približne šesťkrát vyššiu pravdepodobnosť, že sa budú oneskorovať v jazykovom vývine. To je len jeden z dôvodov, prečo Americká akadémia pediatrov a Kanadská pediatrická spoločnosť neodporúčajú tráviť čas pred obrazovkou deťom mladším ako 2 roky. Navrhujú obmedziť čas strávený pred obrazovkou pre deti vo veku od 2 do 5 rokov na jednu hodinu denne.


Majú technológie len negatívny vplyv?

Nie. Ak sa používajú správnym spôsobom. Je potrebné uviesť, že tie deti, ktoré pri sledovaní programov komunikujú a rozprávajú sa so svojimi blízkymi o obsahu, ktorý sledujú, majú tendenciu k lepším jazykovým schopnostiam. Rodičia, ktorí vedú rozhovor s dieťaťom o tom, čo práve videli, používajú rozmanitejšiu slovnú zásobu. Tieto zistenia sú v súlade so všetkými výskumami a teóriami, ktoré jasne ukazujú, že interakcia a rozhovor rodiča s dieťaťom je kľúčový faktor, ktorý sa podieľa na optimálnom vývine reči u detí. Dieťa sa totiž najlepšie učí jazyk v interakcii so svojimi komunikačnými partnermi. Čo to znamená? Znamená to, jednoducho povedané, že rodič vedie rozhovor s dieťaťom, ideálne o tom, čo je v zóne jeho záujmu. Ak rodič sleduje, o čo dieťa javí záujem, komentuje aktivity a podnety, čaká na reakcie dieťaťa a prirodzene ich ďalej rozvíja, stáva sa skvelým komunikačným partnerom a podporuje jazykový vývin svojho dieťaťa. V predškolskom veku, keď už dieťa komunikuje na komplexnej úrovni, je veľmi žiaduce viesť s dieťaťom zmysluplnú konverzáciu – striedať role. Raz byť počúvajúcim, neskôr hovoriacim, pýtajúcim sa dobré, otvorené otázky.


Obmedzím čas pred obrazovkou? Neobmedzím?

Ak nechcete svoje dieťa v prezeraní videí, rozprávok a programov obmedzovať, dbajte na to, aby dieťa sledovalo veku primerané programy. A predovšetkým sa rozprávajte s dieťaťom o tom, čo videlo, počulo. Budete tak mať prehľad o tom, akému obsahu je dieťa vystavené, a zároveň tým podnietite dieťa ku konverzácii, k tréningu komunikačných schopností.

Ak ste sa však rozhodli, že znížite dieťaťu čas, ktorý môže stráviť pred obrazovkami, určite sa pýtate, čo so „zvyšným“ časom...? Mám pre vás riešenie. Vymeňte príbehy z obrazovky, za príbehy v detských knihách a čítajte ich spolu s dieťaťom. Detské knihy na rozdiel od elektronických zariadení jednoznačne podporujú jazykový vývin dieťaťa. Rozvíjajú jeho slovnú zásobu, stimulujú porozumenie súvislej reči, naratívne schopnosti, emocionalitu, kritické myslenie a mnohé, mnohé ďalšie schopnosti.

 

 


Lavigne H J, Hanson KG, Anderson DR. The influence of television coviewing on parent language directed at toddlers. Journal of Applied Developmental Psychology. 2015; 36: 1–10. doi: 10.1016/j.appdev.2014.11.004.
Madigan S, McArthur, BR., Anhorn C, Eirich R, Christakis DA. Associations Between Screen Use and Child Language Skills: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Pediatrics, 2020; 174(7): 665-675. doi: 10.1001/jamapediatrics.2020.0327.

Madigan S, Eirich R, Pador P, McArthur BA, Neville RD. Assessment of Changes in Child and Adolescent Screen Time During the COVID-19 Pandemic: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Pediatr. 2022 Dec 1;176(12):1188-1198. doi: 10.1001/jamapediatrics.2022.4116.

Supanitayanon S, Trairatvorakul P, Chonchaiya W. Screen media exposure in the first 2 years of life and preschool cognitive development: a longitudinal study. Pediatric Research. 2020; 88(6): 894–902. https://doi.org/10.1038/s41390-020-0831-8

 

Zdieľať na facebooku