Ako na deti vplývajú hry s bábkami.

Silvia Golianová

Silvia Golianová

Blog 19. júla 2023 00:00

Ako na deti vplývajú hry s bábkami.
Zdroj: Canva  
Deti milujú bábky. Hrávate sa s deťmi bábkové divadlo?

V súčasnej dobe je technológia a digitálne zábavné prostredie veľmi prítomné v životoch detí a tak sa vytrácajú rôzne hry, ktoré boli v časoch nie tak dávnych bežnou súčasťou detského sveta. Tak je to aj s niektorými hračkami, ako sú aj bábky. Mám na mysli bábky na hranie divadla - maňušky alebo aj marionety či javajky. Aký je medzi nimi rozdiel?

 

Maňuška je bábka z látky, má zospodu otvor, do ktorého sa dá navliecť ruka. Ovláda sa pomocou troch prstov (dva na ručičky bábky a jeden na hlavičku).

 

Marioneta je zhora vodiaca, drevená bábka. Býva upevnená na nitiach, ktoré sú priviazané na tyčke v tvare písmena X. Nitky, bývajú priviazané k rukám, kolenám, členkom alebo chrbtu.

 

Javajka je spodom vodená bábka. Zozadu sa pripevní na tyčku, ktorá je držadlom a z rúk bábky idú tenké tyčky, ktorými sa dá tými rukami hýbať.

 

 

Je to úžasná vec pre deti, ktorá rozvíja mnohé zručnosti!

 

Dáva priestor na fantáziu. Deti sa prostredníctvom bábky môžu preniesť do sveta fantázie, vymýšľať si príbehy, rozvíjať tvorivosť, hravosť, byť slobodní v prejavoch. Podporuje to rozvoj kreativity a schopnosti riešiť problémy. Rozvíja sociálne zručnosti a vzťahy. Pomocou bábky si dieťa osvojuje slušné správanie, učí sa poďakovať, poprosiť. Hra s bábkami často zahŕňa spoluprácu s ďalšími deťmi alebo dospelými. Dieťa sa tak učí komunikovať, spolupracovať, zaujať postoj k rôznym situáciám a nadväzovať vzťahy.

Rozvíja tiež reč a komunikáciu. Bábky sú skvelý pomocník aj pri rozvíjaní komunikačných zručností, kedy dieťa s nimi aj za ne komunikuje, vyjadruje svoje názory, postoje, myšlienky...Rozvíja si tak slovnú zásobu, tvorbu viet, dialógov a naratívne (rozprávačské) schopnosti. Zveruje sa im, čím zároveň pôsobia ako terapeut /dôverník/. V mnohých prípadoch sú to práve bábky, ktorým deti prezradia svoje tajomstvá alebo trápenia. Tým pomáhajú prejavovať aj emócie. Napríklad, keď sa dieťa bojí tmy alebo čohokoľvek môže byť práve bábka tá, ktorej sa nebojí priznať svoj strach a ktorá ho zároveň podporuje v zvládaní toho strachu. 

Zároveň pri hraní divadla si dieťa môže vyskúšať rôzne emócie (byť nahnevaný, láskavý, smutný, veselý...) a to mu umožňuje lepšie pochopiť a zvládať vlastné emócie a učiť sa ako vyjadrovať empatiu a pochopenie k iným.

Ovládaním bábky si zároveň rozvíja manipuláciu a jemnú motoriku potrebnú k rozvíjaniu grafomotoriky a písania.

 

Hra s bábkami je teda veľmi dôležitá a obohacujúca aktivita v útlom detstve. Podpora tejto formy hrania má pozitívny vplyv na rozvoj detí a tiež prispieva k uvoľneniu a radosti detí.

 

 

 

 

 

 

 

Zdieľať na facebooku