Rezort školstva predĺžil možnosť požiadať o štipendium vo výške 9000 eur

Ministerstvo školstva predĺžilo o týždeň možnosť požiadať o motivačné štipendium pre talentovaných študentov, aby zostali študovať na vysokých školách na Slovensku.
Ministerstvo školstva predĺžilo o týždeň možnosť požiadať o motivačné štipendium pre talentovaných študentov, aby zostali študovať na vysokých školách na Slovensku. / Foto: Bigstock

Bratislava 2. júna (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR predĺžilo o týždeň možnosť požiadať o motivačné štipendium pre talentovaných študentov, aby zostali študovať na vysokých školách na Slovensku. Štipendium v celkovej výške 9000 eur môže získať študent, ktorý ukončil strednú školu maturitnou skúškou.
       

"Aj napriek vysokému záujmu sme sa rozhodli predĺžiť možnosť podať žiadosť o štipendium o týždeň, do 7. júna, keďže mnoho z vás nedokončilo svoju rozpracovanú žiadosť," uviedol vo štvrtok štátny tajomník ministerstva školstva pre vedu, výskum a vysoké školstvo Ľudovít Paulis na sociálnej sieti. Podmienkou získania štipendia je zápis na dennú formu štúdia na vysokej škole so sídlom v SR na bakalárske alebo spojené bakalárske a magisterské štúdium.
      

V aktuálnom roku je štipendium určené pre dve skupiny študentov. Ide o najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov (1000 miest), druhou skupinou sú nadpriemerní študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín (400 miest).
      

Každý úspešný uchádzač získa nárok na štipendium vo výške 3000 eur za jeden akademický rok počas prvých troch rokov vysokoškolského štúdia. Štipendiá bude vyplácať študentom priamo vysoká škola v hodnote 300 eur mesačne. Vysoká škola, pre ktorú sa talentovaný študent rozhodne, získa navyše 2000 eur ročne.
      

Študenti sa môžu registrovať na www.stipendia.portalvs.sk.

Čítajte viac o téme: Štipendiá
Zdieľať na facebooku