Študentská rada kritizuje ministerstvo v oblasti sociálnej pomoci študentom

  Foto: Bigstock

Bratislava 14. augusta (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) nepodniklo žiadne kroky, aby v čase dosahu koronakrízy pomohlo vysokoškolským študentom pochádzajúcim z nepriaznivých socio-ekonomických pomerov. Konštatuje to Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ). Poukazuje pritom, že rezort nepodporil návrh zvýšenia sociálneho štipendia či úpravu posudzovania finančných pomerov rodiny študenta a neprišiel ani so žiadnym iným opatrením pre vysokoškolákov, ktorí bez pomoci budú mať problém študovať. Rezort školstva naopak tvrdí, že pripravuje úpravy vyhlášky zvyšujúcej sociálne štipendium, rovnako tak vyhodnocuje ďalšie možnosti podpory.
      

ŠRVŠ pripomína výsledky dotazníkového prieskumu o dosahu pandémie nového koronavírusu. "Viac ako 22 percent študentov uvádza, že prišli o časť príjmov z práce (o prácu prišlo 12 percent študentov) a 17 percent študujúcich uviedlo, že človek, ktorý im prispieva na štúdium a život, mal výpadok príjmov, alebo prišiel o prácu. Ako následok toho 23 percent vysokoškolákov dokonca uvádza, že budú potrebovať nejakú finančnú pomoc, aby mohli pokračovať v štúdiu,“ pripomína v júli zverejnené výsledky prieskumu predseda ŠRVŠ Filip Šuran. Za ŠRVŠ preto vyzýva ministerstvo školstva, aby pripravilo systém podpory študentov zo zlých socio-ekonomických pomerov. "Vláda SR v posledných mesiacoch podnikla viaceré kroky na podporu rôznych skupín obyvateľstva, na vysokoškolákov však štát aj napriek zverejneným dátam nemyslel," vyhlásil Šuran.
      

Ministerstvo školstva upozornilo, že pripravuje úpravu vyhlášky, navyšujúcu sociálne štipendium o 10 eur pre študentov, ktorí požiadajú o jeho priznanie v akademickom roku 2020/2021. Nárok na zvýšenie budú mať všetci poberatelia sociálneho štipendia. "Zvýšenie predpokladá celkovo dodatočné navýšenie o približne 200.000 eur pre rok 2020 a 500.000 pre rok 2021," dodali z tlačového oddelenia MŠVVaŠ.
      

Upozornili ďalej, že študenti sa môžu uchádzať aj o pôžičky, ktoré poskytuje Fond na podporu vzdelávania, v rámci ktorých môžu na prvom a druhom stupni štúdia získať až 3500 eur, doktorandi až 6000 eur ročne. Rovnako tak môžu požiadať o štipendium, ktoré z vlastných zdrojov poskytuje vysoká škola. "V rámci svojich podmienok a možností môže priznať štipendiá za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti alebo ako jednorazovú či pravidelnú sociálnu podporu," dodal školský rezort.

Čítajte viac o téme: Štipendiá
Zdieľať na facebooku