Akcia Rakúsko – Slovensko ponúka možnosť študovať a bádať v Rakúsku

Štipendiá do Rakúska môžu získať cez organizáciu SAIA.
Štipendiá do Rakúska môžu získať cez organizáciu SAIA. / Foto: Bigstock

Bratislava 11. septembra (TASR) - Vysokoškoláci, doktorandi, vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci slovenských štátnych, verejných a súkromných vysokých škôl a zo Slovenskej akadémie vied sa môžu uchádzať o štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko na štúdium a výskum v Rakúsku. TASR o tom informoval Ján Chlup z neziskovej organizácie SAIA, ktorá je administrátorom programu.
      

Okrem štipendií pre diplomantov, štipendií Ernsta Macha pre doktorandov a výskumných štipendií pre postdoktorandov, ktoré majú uzávierku žiadostí 15. októbra, sa môžu doktorandi, vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci uchádzať priebežne o štipendiá na krátkodobé pobyty v trvaní jeden až tri dni. "Akcia Rakúsko – Slovensko podporuje aj spoločné projekty, ktorých cieľom je posilnenie spolupráce v dôležitých oblastiach vysokoškolského vzdelávania a výskumu," priblížil Chlup.
      

Momentálne môžu byť podporené projekty z oblastí: organizácia rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov a školení či doktoráty pod dvojitým vedením. Podporené môžu byť aj iniciatívne projekty.
      

Projektoví partneri si zvolia témy a aktivity, ktoré potrebujú pre naplnenie svojich cieľov, projekty však musia byť v súlade s cieľmi programu Akcia Rakúsko – Slovensko. Projekty je možné predkladať do 15. októbra.
      

Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 sú v rámci tejto uzávierky vítané aj projekty reagujúce na vzniknutú situáciu a prispievajúce k udržateľnosti medzinárodnej spolupráce a internacionalizácie aj s použitím digitálnych prostriedkov. Záujemcovia môžu využiť i konzultácie a poradenstvo v piatich pracoviskách SAIA na Slovensku (Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Nitra a Žilina).
      

Akcia Rakúsko – Slovensko je bilaterálny program, ktorého cieľom je zintenzívniť spoluprácu v oblasti vzdelávania a vedy medzi Rakúskom a Slovenskom. Program financuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Spolkové ministerstvo pre vzdelávanie, vedu a výskum Rakúskej republiky na základe dohody, ktorá bola podpísaná v roku 1992. V júni 2019 bol program predĺžený do roku 2025.

Čítajte viac o téme: Štipendiá
Zdieľať na facebooku