Technológie

Výskum: Slováci viac veria digitálnym médiám ako inštitúciám

Slováci podľa výsledkov najviac čerpajú zdroje z digitálnych médií, menej dôverujú inštitúciám a viac autoritám.

Otestujte si svoje IT zručnosti

Urobte si krátky test vašich IT zručností a pochváľte sa ich úrovňou vo svojom CV.

Študuj na americkej akadémií z domu a zadarmo

Vzdelávajte sa z pohodlia domova vďaka jednému z najrozvinutejších online projektov na svete.

Salman Khan: Zmeňme vzdelávanie pomocou videa

Salman Khan hovorí o tom,ako by sme mohli vzdelávací proces vďaka videám otočiť naopak. Študenti si pozrú video s vysvetlením učiva doma a "domáce úlohy" s nimi v triede bude riešiť učiteľ.