Odborný colný kurz deklaranta (4 dni)

Organizátor kurzu: C&D Services s.r.o.
Odborný colný kurz deklaranta (4 dni)
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
11.12.2023 - 14.12.2023
Trnava
20.02.2024 - 23.02.2024
Trnava
09.04.2024 - 12.04.2024
Trnava
11.06.2024 - 14.06.2024
Trnava
9:00 -15:00 h., prestávky občerstvenie a obed.
Viac na:
https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/
Trnava
Starohájska 8180/9b
C&D Services s.r.o.
600 EUR bez DPH
Prihlás sa
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento kurz
Chcem hodnotiťO kurze
Poplatky
Klienti
Objednávka
Kontakt

Obsah kurzu

1. MODUL - Colné predpisy a porušenie, práva a povinnosti deklaranta/zástupcu, status, colný dlh

 • Základné colné predpisy, rozsah platnosti , vymedzenie pojmov
 • Práva a povinnosti vyplývajúce z colných predpisov (colný deklarant, colné zastúpenie, SHS, prehliadka tovaru)
 • Preprava tovaru na colné územie Únie (PCV, colný dohľad, predloženie, vykládka, prehliadka tovaru)
 • Colný status tovaru (význam, vysvetlenie, rozdiel medzi statusom a pôvodom)
 • Colný dlh - zabezpečenie, druhy, formy a spôsob záruk, vznik, vymeranie, výber, platba, zánik
 • Vrátenie a odpustenie cla, systém oslobodenia od cla v EÚ - postup
 • Porušenie colných predpisov
2. MODUL - Colný sadzobník/TARIC, colné zatriedenie, zjednodušené postupy, colné režimy

 • Klasifikácia tovarov podľa HS, KN a TARICovej nomenklatúry - vysvetlenie, hierarchia, súvislosti
 • Spoločný colný sadzobník, kombinovaná nomenklatúra - zatriedenie tovaru, členenie, interpretačné pravidlá, príklady
 • TARIC SK/EÚ - práca s databázou, vyhľadávanie, výpočet colného dlhu, príklady
 • Štandardné a zjednodušené colné vyhlásenia a zjednodušene postupy
 • Overovanie, prepustenie do voľného obehu a nakladanie s tovarom (zničenie, prenechanie, predaj)
 • Colné režimy – vývoz, voľný obeh, osobitné colné režimy (žiadosti, rozhodnutia, pravidlá)
 • Dočasné uskladnenie - podmienky, povolenie, skončenie, prepustenie do colného režimu, nakladanie s tovarom
3. MODUL – Kontrola po prepustení, colná hodnota, vyplňovanie colných  vyhlásení, Incoterms 2020

 • Kontrola po prepustení tovaru
 • Colná hodnota tovaru (transakčná metóda, pripočítavané náklady, nezahrnuté prvky)
 • Náhradné metódy určovania colnej hodnoty, kompendium textov EÚ určovania colnej hodnoty
 • Uvádzanie údajov o colnej hodnote do colných vyhlásení a spôsob rozpočítavania nákladov na dopravu
 • Praktické vyplňovanie colných vyhlásení pri dovoze a vývoze
 • Incoterms 2020 - praktické odporúčania pri aplikácií obchodných podmienok
4. MODUL – Pôvod tovaru a výklad pravidiel pôvodu, elektronické colné konanie a jeho priebeh a podmienky

 • Význam pôvodu tovaru, preferenčný a nepreferenčný pôvod
 • Výklad pravidiel pôvodu v medzinárodnom obchode
 • Zmluvné a autonómne prostriedky colnej a obchodnej politiky - medzinárodné dohody, ich význam výklad obsahu
 • Prehľad dohôd a krajín podľa preferenčnej príslušnosti k EÚ
 • Dôkazy o pôvode tovaru - osvedčenia, vyhlásenia, vzory, vystavenie, použitie

Elektronické colné konanie pri vývoze a dovoze - podmienky a priebeh

Cieľ kurzu

získanie zručností a poznatkov z aplikácie colných predpisov v praxi. Môžete získať odbornú spôsobilosť osôb v súlade s čl. 39 písm. d) Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 952/2013 a čl. 27 Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/2447 k štatútu AEO. Kurz sa zameriava na praktické stránky, lektorujú ho odborníci z dlhoročnými skúsenosťami a znalosťami zo spoločnej oblasti a profesionálneho vzdelávania dospelých. 

Cieľová skupina

úplní začiatočníci i mierne pokročilí, pracovníci logistiky, colní deklaranti, colní zástupcovia, obchodníci - predajcovia, nákupcovia, zasielatelia, disponenti, dispečeri. Vhodné tiež pre advokátov a pracovníkov zahraničného obchodu.

Odborný garant:

Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i., Bc. Igor Lebiedzik

Lektori:

Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i., Bc. Igor Lebiedzik

Osvedčenie:

ÁNO

Kurz je spojený s pobytom:

áno

Zaujal ťa kurz? Máš na organizátora otázku, alebo chceš zistiť o ňom viac? Vyžiadaj si viac informácií.
 • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať organizátora
 • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma
Vyžiadať informácie o kurze
Páči sa ti kurz? Povedz o kurze svojím priateľom.
Zdieľať na facebooku
 
 Ďalšie ponuky organizátora
Kurzy pre dospelých
 
INCOTERMS 2020 - medzinárodné obchodné podmienky
0 hodnotení

medzinárodné pravidlá pre výklad dodacích podmienok čo sú dodacie podmienky, ich význam a používanie v obchodnej praxi rozdelenie doložiek (E,F,C,D), nové podľa druhu dopravy výklad doložiek s..

C&D Services s.r.o.
Intrastat-SK 2023 - spravodajská povinnosť pre rok 2023
0 hodnotení

[u]1. časť – úvod do intrastatu, právny základ, intrastat povinnosť, intrastat kódy, 3 hodiny[/u] platné právne normy EÚ a SR, vysvetlenie pojmov a terminológie, zmeny v zákone..

C&D Services s.r.o.
Daňový sklad
0 hodnotení

Ako sa stať prevádzkovateľom na spotrebiteľské balenie cigariet, podmienky vydávania povolenia Skolenie so zameraním na prevádzku daňového skladu na cigarety. legislatívny základ osobitosti..

C&D Services s.r.o.
Zobratiť všetky...