Základný odborný colný kurzu - minimum colného deklaranta

Organizátor kurzu: C&D Services s.r.o.
Základný odborný colný kurzu - minimum colného deklaranta
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
Otvára sa podľa záujmu
09.02.2021 - 11.02.2021
Trnava
23.03.2021 - 25.03.2021
Trnava
18.05.2021 - 20.05.2021
Trnava
Denne od 9:00 do 15:00 h., prestávka na obed, 2 x prestávka na kávu a občerstvenie
Prihlás sa
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento kurz
Chcem hodnotiťO kurze
Poplatky
Klienti
Objednávka
Kontakt

Obsah kurzu

1. modul – Colná únia, colné predpisy EÚ/SR, colné konanie (trvá jeden deň)

• Fungovanie Európskej únie ako colnej únie, čo tvorí základ pre jednotný trh

• Colná terminológia a štruktúra základných colných predpisov

• Status Únie / pôvod; colné režimy - vysvetlenie

• Záruky a colný dlh – obligátne / fakultatívne / zníženie / oslobodenie od vzniku cez vymeranie až po platbu,

• Zodpovednosť deklaranta a sankcie za porušenia colných predpisov


2. modul - Colný sadzobník / TARIC, colnotarifné zatriedenie a pôvod tovaru (trvá jeden deň)

• Klasifikácia tovarov podľa Medzinárodného dohovoru o harmonizovanom systéme opisu a číselného označovania tovaru

• Spoločný colný sadzobník a kombinovaná nomenklatúra - zatriedenie tovaru , triedy kapitoly, poznámky, používanie

• TARIC SK / EÚ – databáza colných a obchodných predpisov, použitie, vyhľadávanie, výpočet colného dlhu, príklady

• Medzinárodné dodacie podmienky INCOTERMS 2020 – prehľad ich používania

• Preferenčný a nepreferenčný pôvod tovaru – základy; colná hodnota tovaru – základy


3. modul - Colná problematika v praxi (trvá jeden deň)

• Pravidlá vyplňovania colných vyhlásení prei dovoze a vývoze 

• Druhy colných vyhlásení, formy, vystavovanie 

• Elektronické colné konanie pri vývoze a dovoze, podmienky, priebeh, uplatňovanie

• Zjednodušené postupy v colnom konaní – podmienky a povolenia

• Zmeny v colných predpisoch od 1.1.2021 a Brexit - informatívne

• Záver – diskusia, užitočné weby a informácie

Cieľ kurzu

Odborný kurz v rozsahu troch dní obsahuje tie najpodstatnejšie základy pre výkon pracovnej funkcie colného deklaranta. Aplikačná prax vyžaduje orientáciu v colnej problematike, efektívnu odbornú a elektronickú komunikáciu s colnými orgánmi, znalosti colných predpisov a z nich plynúce postupy. Výučba prebieha prakticky a efektívne, skúsenými odbornými lektormi z dlhoročnou colnou praxou aj z profesijného odborného vzdelávania dospelých. Kurz odporúčame všetkým, ktorý majú vážny záujem o prácu colného deklaranta a splnenie podmienky odbornej spôsobilosti pre jej výkon.
• naučíme Vás pracovať s terminológiou pre colné konanie a základnými colnými predpismi, orientovať sa v nich,
• naučíme Vás ako zatriediť tovar, práci s colným sadzobníkom a databázou TARIC (SK/EÚ), ako správne aplikovať
pravidlá pôvodu i colnej hodnoty,
• vysvetlíme priebeh colného konania, jeho fázy, vyplňovanie colných vyhlásení (JCD, T1, T2L) a iné informácie.

Cieľová skupina

Pracovníci colno-deklaračných firiem, logistiky, obchodných, výrobných, špedičných spoločností, colní zástupcovia, nákupcovia, obchodníci. Vhodné tiež pre nákupcov, expedientov, dispečerov, disponentov, advokátov a pracovníkov v zahraničnom obchode.

Odborný garant:

Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i., Bc. Igor Lebiedzik

Lektori:

Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i. / Bc. Igor Lebiedzik

Osvedčenie:

ÁNO

Kurz je spojený s pobytom:

nie

Zaujal ťa kurz? Máš na organizátora otázku, alebo chceš zistiť o ňom viac? Vyžiadaj si viac informácií.
  • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať organizátora
  • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma
Vyžiadať informácie o kurze
Páči sa ti kurz? Povedz o kurze svojím priateľom.
Zdieľať na facebooku
 
 Ďalšie ponuky organizátora
Kurzy pre dospelých
 
INCOTERMS 2020 - výklad obchodných podmienok
0 hodnotení

medzinárodné pravidlá pre výklad dodacích podmienok čo sú dodacie podmienky, ich význam a používanie v obchodnej praxi rozdelenie doložiek (E,F,C,D), nové podľa druhu dopravy výklad doložiek s..

C&D Services s.r.o.
Intrastat-SK 2021 - viac než len o štatistike
0 hodnotení

[u]1. časť – úvod do intrastatu, právny základ, intrastat povinnosť, intrastat kódy, 3 hodiny[/u] platné právne normy EÚ a SR,  vysvetlenie pojmov a terminológie, zmeny v zákone o DPH, colných..

C&D Services s.r.o.
Daňový sklad
0 hodnotení

Ako sa stať prevádzkovateľom na spotrebiteľské balenie cigariet, podmienky vydávania povolenia Skolenie so zameraním na prevádzku daňového skladu na cigarety. legislatívny základ osobitosti..

C&D Services s.r.o.
Zobratiť všetky...