Základný odborný colný kurzu - minimum colného deklaranta

Organizátor kurzu: C&D Services s.r.o.
Základný odborný colný kurzu - minimum colného deklaranta
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
Otvára sa podľa záujmu
Trnava
Starohájska 8180/9b
C&D Services s.r.o.
3 dni denne 9:00 -15:00 h., prestávky občerstvenie a obed.
Viac na:
https://www.cdservices.sk/products/colny-deklarant-kurz1/
585 EUR bez DPH
Prihlás sa
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento kurz
Chcem hodnotiťO kurze
Poplatky
Klienti
Objednávka
Kontakt

Obsah kurzu

1. modul – Colná únia, colné predpisy EÚ/SR, colné konanie (trvá jeden deň)  

 

• Fungovanie Európskej únie ako colnej únie, tvorí základ pre jednotný trh 

• Colná terminológia a štruktúra základných colných predpisov 

• Status Únie / pôvod; colné režimy - vysvetlenie 

• Záruky a colný dlh – obligátne / fakultatívne / zníženie / oslobodenie od vzniku cez vymeranie až po platbu, 

• Zodpovednosť deklaranta a sankcie za porušenia colných predpisov 

 

2. modul - Colný sadzobník / TARIC, colnotarifné zatriedenie a pôvod tovaru (trvá jeden deň )  

 

• Klasifikácia tovarov podľa Medzinárodného dohovoru o HS opisu a číselného označovania tovaru 

• Spoločný colný sadzobník a KN - zatriedenie tovaru , triedy kapitoly, poznámky, používanie 

• TARIC SK / EÚ – databáza colných a obchodných predpisov, použitie, vyhľadávanie, výpočet colného dlhu, príklady 

• Medzinárodné dodacie podmienky INCOTERMS 2020 – prehľad ich používania 

• Preferenčný a nepreferenčný pôvod tovaru – základy; colná hodnota tovaru – základy 

 

3. modul - Colná problematika v praxi (trvá jeden deň) 

 

• Pravidlá vyplňovania colných vyhlásení pri dovoze a vývoze  

• Druhy colných vyhlásení, formy, vystavovanie 

 • Elektronické colné konanie pri vývoze a dovoze, podmienky, priebeh, uplatňovanie 

• Zjednodušené postupy v colnom konaní – podmienky a povolenia 

• Zmeny v colných predpisoch od 1.1.2024 - informatívne 

• Záver – diskusia, užitočné weby a informácie

Cieľ kurzu

Odborný kurz v rozsahu troch dní obsahuje tie najpodstatnejšie základy pre výkon pracovnej funkcie colného deklaranta. Aplikačná prax vyžaduje orientáciu v colnej problematike, efektívnu odbornú a elektronickú komunikáciu s colnými orgánmi, znalosti colných predpisov a z nich plynúce postupy. Výučba prebieha prakticky a efektívne, skúsenými odbornými lektormi z dlhoročnou colnou praxou aj z profesijného odborného vzdelávania dospelých. Kurz odporúčame všetkým, ktorý majú vážny záujem o prácu colného deklaranta a splnenie podmienky odbornej spôsobilosti pre jej výkon.
• naučíme Vás pracovať s terminológiou pre colné konanie a základnými colnými predpismi, orientovať sa v nich,
• naučíme Vás ako zatriediť tovar, práci s colným sadzobníkom a databázou TARIC (SK/EÚ), ako správne aplikovať
pravidlá pôvodu i colnej hodnoty,
• vysvetlíme priebeh colného konania, jeho fázy, vyplňovanie colných vyhlásení (JCD, T1, T2L) a iné informácie.

Cieľová skupina

Pracovníci colno-deklaračných firiem, logistiky, obchodných, výrobných, špedičných spoločností, colní zástupcovia, nákupcovia, obchodníci. Vhodné tiež pre nákupcov, expedientov, dispečerov, disponentov, advokátov a pracovníkov v zahraničnom obchode.

Odborný garant:

Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i., Bc. Igor Lebiedzik

Lektori:

Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i. / Bc. Igor Lebiedzik

Osvedčenie:

ÁNO

Kurz je spojený s pobytom:

áno

Zaujal ťa kurz? Máš na organizátora otázku, alebo chceš zistiť o ňom viac? Vyžiadaj si viac informácií.
  • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať organizátora
  • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma
Vyžiadať informácie o kurze
Páči sa ti kurz? Povedz o kurze svojím priateľom.
Zdieľať na facebooku
 
 Ďalšie ponuky organizátora
Kurzy pre dospelých
 
INCOTERMS 2020 - medzinárodné obchodné podmienky
0 hodnotení

medzinárodné pravidlá pre výklad dodacích podmienok čo sú dodacie podmienky, ich význam a používanie v obchodnej praxi rozdelenie doložiek (E,F,C,D), nové podľa druhu dopravy výklad doložiek s..

C&D Services s.r.o.
Intrastat-SK 2023 - spravodajská povinnosť pre rok 2023
0 hodnotení

[u]1. časť – úvod do intrastatu, právny základ, intrastat povinnosť, intrastat kódy, 3 hodiny[/u] platné právne normy EÚ a SR, vysvetlenie pojmov a terminológie, zmeny v zákone..

C&D Services s.r.o.
Daňový sklad
0 hodnotení

Ako sa stať prevádzkovateľom na spotrebiteľské balenie cigariet, podmienky vydávania povolenia Skolenie so zameraním na prevádzku daňového skladu na cigarety. legislatívny základ osobitosti..

C&D Services s.r.o.
Zobratiť všetky...