Študenti STU vypustili do stratosféry sondu

Študenti STU vypustili do stratosféry sondu
Študenti STU vypustili do stratosféry sondu / Foto: STU FIIT

V piatok 27. mája 2016 sa v spolupráci s organizáciou SOSA (Slovenska asociácia pre vesmírne aktivity) uskutočnilo vypustenie sondy do stratosféry. Projekt bol výhradne prácou študentov Slovenskej technickej univerzity.

 

Experimentálny modul je výsledkom práce študentov Tomáša Baráneka, Matúša Pohančeníka, Bc. Michala Valičeka pod vedením Ing. Petra Pišteka, PhD. Ide o 2 bakalárske a 1 diplomový projekt.

Pri projekte bolo dôležité používanie jednoducho dostupnej technológie, aj preto boli dva prvky ovládané Android telefónmi. Pôvodne sa zvažoval pokus o slovenský výškový rekord, ale vzhľadom na poveternostné podmienky bola navrhnutá a dosiahnutá nižšia maximálna výška (27756 m). Už aj pri tejto konfigurácií bolo potrebné vyzdvihnúť sondu na koniec blízko Miskolca. Počas letu bol modul sledovaný napríklad aj pomocou paraboly v Bojniciach.

 

Zdroj: STU

 

Experimentálny modul sa skladal z viacerých izolovaných projektov, aby boli všetky systémy dostatočne zálohované. Jednalo sa o prvú sondu minimálne v slovenských podmienkach, ktorá dokázala zverejňovať na Facebooku statusy a fotky o svojom priebehu. Prekonali sme odhady aj mobilného operátora, aj kolegov zo SOSA o dosahu mobilného signálu, keď sme dokázali komunikovať cez internet do výšky viac ako 6100m.

„Našim primárnym cieľom bolo predovšetkým navrhnúť systémy so zvýšenou spoľahlivosťou z bežne dostupného hardvéru, ale keďže sa nám podarilo získať množstvo údajov, tak sa ich snažíme spracovať. S ich interpretáciou nám pomôžu aj s organizácie SOSA a zároveň ich vieme poskytnúť aj na popularizačné účely, keď si málo ľudí uvedomuje napríklad, že teplota začína v stratosfére opäť stúpať (teda je tam teplejšie ako o pár kilometrov nižšie),“ povedal pre Eduworld prodekan pre PR Peter Pištek.

 

Zdroj: STU

 

Počas letu vyprodukovali viac ako 30 GB údajov, ktoré boli tvorené: fotkami, videami, meraním rádioaktivity, intenzity UV žiarenia, zrýchlenia a teploty, ktoré budú teraz spracovávať. Teraz ich čaká vyhodnocovanie všetkých nameraných údajov. Zaujímavosťou, ktorú si bežní ľudia neuvedomujú je, že nad určitú nadmorskú výšku začína teplota opäť stúpať a v najvyššom bode bola teplota -22,8 °C stupňov, oproti minimu -52,21 °C.

 

 

Výsledky projektu, vrátane zdrojových kódov, budú zverejnené tak, aby mohli aj ďalší ľudia realizovať podobný experiment. Pištek nevylúčil, že v projekte budú študenti pokračovať ďalej. „Nie je to vylúčené, pretože všetci študenti by chceli pokračovať na vyššom stupni štúdia, ale projekt je stavaný tak, aby v ňom mohli pokračovať aj ďalší študenti, resp. trošku odborne zdatná verejnosť,“ dodal Pištek.

 

Celý experimentálny modul bol navrhnutý na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za podpory Nadácie Tatra banky a odbornej pomoci zo SOSA, ktorá vytvorila aj riadiaci modul sondy.

Zdieľať na facebooku