Slovenskí odborníci pôsobiaci v zahraničí môžu žiadať o finančnú podporu pri návrate na Slovensko

Foto: Bigstock
  Foto: Bigstock

Slováci, ktorí pôsobia v zahraničí, no chcú sa vrátiť na Slovensko, aby svojimi skúsenosťami prispeli k skvalitneniu verejných služieb, správy veci verejných či podporili vedu a výskum, tak môžu urobiť vďaka grantovej schéme Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

Slovenská republika patrí v rámci Európskej únie k štátom s najvyšším podielom študentov vysokých škôl študujúcich v inom členskom štáte. Z existujúcich predpokladov vyplýva, že podstatná časť týchto absolventov sa následne etabluje na pracovnom trhu v štáte, v ktorom absolvovala vysokoškolské štúdium, čo má na Slovenskú republiku viaceré negatívne vplyvy. Z tohto dôvodu bola v lete tohoto roku vypracovaná Podporná schéma na návrat odborníkov zo zahraničia.

 

Dňa 17. decembra 2015, bola na zasadnutí Rady grantovej schémy Návrat odborníkov na Slovensko vyhodnotená prvá výzva na predkladanie pracovných pozícií inštitúciami verejného sektora. Schválených bolo 7 pozícií, z toho 3 pre mladých odborníkov a 4 pre expertov. Pozície predložili: Ekonomická univerzita v Bratislave, Ministerstvo financií (3 pozície), Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav potravinársky a Univerzita Komenského v Bratislave (Farmaceutická fakulta a Fakulta matematiky, fyziky a informatiky). K trom pozíciám pre experta boli schválené aj inštitucionálne projekty.

 

Na realizáciu schémy je vyčlenený jeden milión eur ročne v rokoch 2015 až 2018. Z toho sa predpokladá do 2,5% na režijné náklady (administratívne zabezpečenie a propagácia schémy v relevantných cieľových skupinách). Finančné prostriedky budú fyzickým osobám vyplácané priamo administrátorom.

 

Mladí odborníci vo veku do 40 rokov, ktorí ukončili vysokoškolské vzdelanie druhého alebo tretieho stupňa na kvalitných zahraničných školách a neboli v posledných rokoch na Slovensku zamesntnaní alebo tu podnikali, môžu získať podporu v maximálnej výške 10 000 eur.

Experti sú vysoko kvalifikovaní profesionáli, ktorí viac jako desať rokov pôsobia v zahraničí zvyčajne na manažérskej pozícii, budú môcť získať jednorázovú podporu vo výške 50 000 eur.

 

Záujemcovia o príslušnú pozíciu, ktorí spĺňajú požiadavky grantovej schémy, sa budú prihlasovať priamo v organizáciách, ktoré pracovnú pozíciu predložili. O finančnú podporu sa môžu uchádzať, ak po úspešnom absolvovaní prijímacieho procesu uzatvoria pracovný pomer najneskôr
28. februára 2016.

 

 

Podrobné informácie o schválených pozíciách budú zverejnené na Centrálnom informačnom portáli pre výskum, vývoj a inovácie v časti Podporná schéma Návraty do 20. decembra 2015.

Čítajte viac o téme: Absolventi
Zdieľať na facebooku