Minister pozastavil ďalšie študijné programy Vysokej škole Danubius v Sládkovičove

Minister školstva pozastavil ďalšie študijné programy Vysokej škole Danubius v Sládkovičove
Minister školstva pozastavil ďalšie študijné programy Vysokej škole Danubius v Sládkovičove / Foto: MŠVVaŠ SR

Minister školstva Juraj Draxler pozastavil ďalšie študijné programy Vysokej škole Danubius v Sládkovičove. Na návrh Akreditačnej komisie pozastavil akreditáciu bakalárskych študijných programov anglistika a amerikanistika v dennej aj externej forme štúdia, informovala o tom Martina Slušná z Komunikačného odboru ministerstva školstva.


Minister v októbri odňal práva na uskutočňovanie doktorandského štúdia na tejto vysokej škole. Dôvodom ukončenia študijného programu tretieho stupňa obchodné a finančné právo bolo podľa Draxlera to, že vysoká škola nepodala v stanovenom čase, t.j. do jedného roka, správu o výsledku prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov. Škola mala totiž akreditáciu doktorandského študijného programu obchodné a finančné právo pozastavenú od júla 2014.

 

Juraj Draxler krátko po svojom vymenovaní za ministra školstva stanovil ako svoju prioritu čistenie prostredia vysokých škôl. Krátko po nástupe do funkcie nepodpísal návrhy na vznik dvoch nových vysokých škôl Technologický Inštitút A. Ruprechta so sídlom v Šamoríne a Vysoká škola ekonómie a podnikania so sídlom v Banskej Bystrici.

 

Minister pozastavil na jar aj akreditáciu bakalárskeho a magisterského študijného programu „právo“ uskutočňovaných v dennej a externej forme štúdia na Paneurópskej vysokej škole práva. Škola študentov napriek tomu prijala na základe predbežného opatrenia súdu. Ministerstvo podalo námietku pre zaujatosť a spis bol sudkyni následne odobratý. V prípade ďalších študijných programov boli vysokým školám práva odňaté na základe výsledkov komplexných akreditácií. Jej prvá vlna sa skončila v novembri tohto roku.

Zdieľať na facebooku